Wel eens aan een retraite gedacht? In 2017 zijn er twee retraites in volledige stilte, de zogenaamde Kleopasdagen (met maaltijden). Eerst van donderdagmiddag 2 t/m zondagmiddag 5 maart, vervolgens van donderdagmiddag 19 oktober t/m zondagmiddag 22 oktober, Beide keren in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim. Aankomst: 17.00- 18.00 uur en sluiting 16.00 uur. Zie verder www.kleopasdagen.nl. Daarnaast zijn er dit jaar twee Retraites voor Gebed en Vasten. Eerst van donderdagmorgen 23 t/m zaterdagmiddag 25 maart, ...

Lees meer

Canopy Letter, January 2017 Een vertaling van deze twee brieven nr. 13 van Ortwin Schweitzer en nr. 14 van Paul Moynan. nr 13: Beste gebedspartners in Europa Perspectief 2017 - Veranderingen in de hele wereld, en overal aan de horizon donkere wolken van mogelijke storm. Daarom moeten we in deze situatie opnieuw luisteren naar wat Jezus zegt tegen zijn discipelen van alle eeuwen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…. Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Ik weet ze...

Lees meer

Hoe moet je bidden voor de overheid, alle dagen van het jaar en ook in deze tijd van verkiezingen? Die vraag was en is actueel in de Verenigde Staten, die vraag is in elk land en elke situatie actueel; onder dictaturen en in democratieën, in plaatselijke gemeentes, in de provincie en in ons land. Bisschop Michael B. Curry van de Episcopaalse Kerk van de Verenigde Staten heeft daar behartigenswaardige dingen over gezegd, een week voor de inauguratie van Donald Trump, 45e president van de VS op 20 januari j.l.. We ...

Lees meer

Antisemitisme en anti-Judaïsme zijn zo oud als de wereld, maar in de laatste decennia komt ook de staat van Israël steeds meer onder druk te staan. Je ziet het voor je ogen gebeuren, in tal van mediaberichten. Twee recente voorbeelden: 13 oktober 2016 - Door de UNESCO wordt een resolutie aanvaard waarin Israël steevast ‘de bezettende macht’ wordt genoemd en waarin Israël wordt opgeroepen om activiteiten op en rond de Tempelberg van Jordaanse en Palestijnse ‘restauratiewerkzaamheden’ niet langer te hin...

Lees meer

Van een bidder kreeg we een mooie samenvatting van de vijf talen van de liefde,in je relatie met God, aangereikt. Gebaseerd op het boek van Gary Chapman, De taal van Gods liefde. Een samenvatting vind je hier: Vijf talen van de liefde, in je relatie met God Mooi om er in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan: welke liefdestaal spreek ik zelf, en welke taal zou ik meer willen ontwikkelen?...

Lees meer