Passie Soms ontmoet je mensen die wel een heel bijzondere passie hebben, zoals Frits en Marleen Ockels. Twee gewone mensen met twee benen op de grond, een warm hart en met ogen die ver kijken. Frits en Marleen hebben namelijk een warm hart voor de Sami-bevolking in Noord Zweden. Deze passie houdt hen al jaren bezig en na veel denken, bidden en voorbereiden is Frits het afgelopen najaar in Lapland geweest. In Noord-Zweden is het leven vooral in de donkere koude winters hard. Veel mensen zoeken hun heil in geld, seks...

Lees meer

Canopy Letter, January 2017 Een vertaling van deze twee brieven nr. 13 van Ortwin Schweitzer en nr. 14 van Paul Moynan. nr 13: Beste gebedspartners in Europa Perspectief 2017 - Veranderingen in de hele wereld, en overal aan de horizon donkere wolken van mogelijke storm. Daarom moeten we in deze situatie opnieuw luisteren naar wat Jezus zegt tegen zijn discipelen van alle eeuwen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…. Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Ik weet ze...

Lees meer

Hoe ga jij deze Veertigdagentijd in? Voor mij is het een tijd van bezinning, op weg gaan met Jezus, een weg die voor Jezus eindigt aan een kruis. Ik probeer ook wat meer te vasten, o.a. door me te onthouden van lekkernijen. En voor mezelf is er elke jaar weer een driedaagse Retraite voor gebed en vasten. Je kunt natuurlijk ook anders vasten, er zijn mogelijkheden te over. Je kunt mediavasten (geen tv, geen social media, vul maar in), of je onthoudt je in deze Veertigdagentijd van negatief praten ('ijdel gepraat') o...

Lees meer

Wel eens aan een retraite gedacht? In 2017 zijn er twee retraites in volledige stilte, de zogenaamde Kleopasdagen (met maaltijden). Eerst van donderdagmiddag 2 t/m zondagmiddag 5 maart, vervolgens van donderdagmiddag 19 oktober t/m zondagmiddag 22 oktober, Beide keren in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim. Aankomst: 17.00- 18.00 uur en sluiting 16.00 uur. Zie verder www.kleopasdagen.nl. Daarnaast zijn er dit jaar twee Retraites voor Gebed en Vasten. Eerst van donderdagmorgen 23 t/m zaterdagmiddag 25 maart, ...

Lees meer

Antisemitisme en anti-Judaïsme zijn zo oud als de wereld, maar in de laatste decennia komt ook de staat van Israël steeds meer onder druk te staan. Je ziet het voor je ogen gebeuren, in tal van mediaberichten. Twee recente voorbeelden: 13 oktober 2016 - Door de UNESCO wordt een resolutie aanvaard waarin Israël steevast ‘de bezettende macht’ wordt genoemd en waarin Israël wordt opgeroepen om activiteiten op en rond de Tempelberg van Jordaanse en Palestijnse ‘restauratiewerkzaamheden’ niet langer te hin...

Lees meer