Wanneer?

 

Donderdagmorgen 7 t/m zaterdagmorgen 9 juni 2018
 

Waar?

Huize Elisabeth, Denekamp
(boven Oldenzaal, in het prachtige Twentse landschap).

Meer info?   Zie verder Retraites voor gebed en vasten

 

Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en Bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.
De deelnemers komen uit verschillende kerken en gemeentes. Ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Marjan Kraaij deed na een aantal jaren weer mee aan de retraite. Dit waren haar bevindingen:
“Vervuld van Gods Woord kwam ik eind juni thuis, na drie dagen bidden en vasten in Klein Sion in Leuvenheim. We volgden het thema:  ‘De Here is Koning’. En dat hebben we geweten!  Maar laat ik u iets vertellen van mijn persoonlijke ervaring. Zowel in de grote groep (14 mannen/vrouwen) als in kleinere groepen hebben we Gods Woord in de stilte tot ons laten spreken. Door de vele lofliederen, gezangen en psalmen is de majesteit van God onderstreept en hebben we ons kunnen toewijden aan onze Schepper. In kleine groepen hebben we een aantal  keer door middel van een Lectio Divina gemediteerd over een bijbelgedeelte.
In een nog kleinere groep hebben we de oefening ‘luisteren naar Gods stem’ gedaan. In de rust en de stilte heb ik ervaren dat God tot een mens spreekt door woorden, een bijbelwoord en door beelden. Hoe treffend en bemoedigend is het als twee mensen eenzelfde woord hebben voor een broeder of zuster:  God ziet ons aan! Of als onze indrukken een beeld of woord ooit elders uitgesproken bevestigen. Wij mogen de handen, voeten en stem van God zijn.
Ik heb de ontzagwekkende Koning mogen ervaren, door mijn mond, oren en hart. Samen met broeders en zusters mocht ik opnieuw verwonderd zijn over Gods aanwezigheid in onze levens. Wat een genade hebben wij tijdens deze retraite mogen ontvangen door onze Heer en Heiland. Met broeders en zusters in Christus  mochten we  het offer van Jezus Christus bezingen. En bij de afsluiting van de drie dagen mochten we dat gedenken met brood en druivensap. Kortom, ik heb rijke zegen van de Vader, Zoon en Heilige Geest ontvangen. Maar iedereen is bemoedigd en verzadigd naar huis gegaan. Het vasten smaakt naar meer, met dank aan de mede deelnemers, de leiders Jan en Henk, maar bovenal: alle eer aan God.”