Er wel eens aan gedacht om op 30 april een paar extra gebeden uit te spreken? Dat kan echt geen kwaad, want juist satanisten zijn dan extra actief ...Voor mensen die uit een (satans)cult gestapt zijn en nu bevrijding mogen vinden door het evangelie van Jezus Christus, kunnen de dagen rondom Walpurgnisnacht extra zwaar zijn, zo weten we uit ervaring. Zie verder Walpurgisnacht en Halloween en Gebeden voor satanisten (redding en bescherming)...

Lees meer

Fascinerend, wat die twee leerlingen meemaken, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. Lees er Lucas 24:13-35 maar op na. Ze zijn op weg naar Emmaus en zijn volop in verwarring. De Heer is waarlijk opgestaan? Het is niet meer dan een gerucht. Ze praten erover. Ze zoeken, ze tasten, ze twijfelen. Totdat er een vreemdeling met hen op loopt. En ze aan deze mystery guest tekst en uitleg proberen te geven. ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?...

Lees meer

Passie Soms ontmoet je mensen die wel een heel bijzondere passie hebben, zoals Frits en Marleen Ockels. Twee gewone mensen met twee benen op de grond, een warm hart en met ogen die ver kijken. Frits en Marleen hebben namelijk een warm hart voor de Sami-bevolking in Noord Zweden. Deze passie houdt hen al jaren bezig en na veel denken, bidden en voorbereiden is Frits het afgelopen najaar in Lapland geweest. In Noord-Zweden is het leven vooral in de donkere koude winters hard. Veel mensen zoeken hun heil in geld, seks...

Lees meer

Canopy Letter, January 2017 Een vertaling van deze twee brieven nr. 13 van Ortwin Schweitzer en nr. 14 van Paul Moynan. nr 13: Beste gebedspartners in Europa Perspectief 2017 - Veranderingen in de hele wereld, en overal aan de horizon donkere wolken van mogelijke storm. Daarom moeten we in deze situatie opnieuw luisteren naar wat Jezus zegt tegen zijn discipelen van alle eeuwen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…. Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” Ik weet ze...

Lees meer

Wel eens aan een retraite gedacht? In 2017 zijn er twee retraites in volledige stilte, de zogenaamde Kleopasdagen (met maaltijden). Eerst van donderdagmiddag 2 t/m zondagmiddag 5 maart, vervolgens van donderdagmiddag 19 oktober t/m zondagmiddag 22 oktober, Beide keren in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim. Aankomst: 17.00- 18.00 uur en sluiting 16.00 uur. Zie verder www.kleopasdagen.nl. Daarnaast zijn er dit jaar twee Retraites voor Gebed en Vasten. Eerst van donderdagmorgen 23 t/m zaterdagmiddag 25 maart, ...

Lees meer