Wanneer?

Donderdagmorgen 13 t/m zaterdagmorgen 15 juni 2019

Waar?


Klein Sion, Leuvenheim
(onder Brummen en Zutphen, vlakbij de IJssel)

Meer info?   Zie verder Retraites voor gebed en vasten

 

Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en Bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.
De deelnemers komen uit verschillende kerken en gemeentes. Ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Karen Zondag deed voor het eerst mee aan een retraite voor gebed en vasten. Dit waren haar bevindingen:
"Als jongerenwerker en domineesvrouw zoek ik elk jaar een retraite om zelf weer opnieuw opgeladen te worden voor het werk in de gemeente. Dit jaar viel mijn keus op de retraite voor gebed en vasten op Klein Sion in Leuvenheim. Ik had geen ervaring met meerdere dagen volledig vasten, maar heb wel eerder gemerkt dat gedeeltelijk vasten best een opgave kan zijn. Het was dan ook verrassend dat de driedaagse me zo gemakkelijk afging. Het uit je dagelijkse omgeving zijn en tijd apart zetten voor God, de steun die je ervaart omdat je het samen met een groep doet en het programma van bidden, bijbellezen, zingen en ontmoeting / uitwisseling met elkaar heeft daar zeker bij geholpen. Verder heb ik me geestelijk goed voorbereid op de retraite en sloot deze mooi aan op een periode van bezinning en nieuwe keuzes maken waar ik al in zat. Bijzondere momenten van de retraite waren voor mij het één op één contact met een groepsgenoot aan wie ik gekoppeld was. Tijdens de Emmaüswandeling vonden we al herkenning bij elkaar. Om dan op de laatste dag samen avondmaal te delen, was heel bijzonder en intiem. Verder vond ik het mooi dat iedereen in de groep zijn eigen inbreng had. Tijdens de samenkomsten werden regelmatig liederen geopperd en gedachten gedeeld. Ook in de kleine groep waarmee we de Lectio Divina deden, had iedereen een bijdrage met een bemoedigend woord of een gebed. Bij het afscheid nemen was het goed te merken dat er in die paar dagen een band was ontstaan. Ik heb zelf van de retraite meegenomen het vasten vaker in mijn dagelijkse leven in te passen en zou in de toekomst zeker graag nog een keer een dergelijke retraite meemaken."