Verlang je naar verdere groei in je omgang met de Heer?
Zou je ook graag zien dat er een cultuur van gebed ontstaat?
Wij ook!
Daarom organiseren wij in november 2021 alweer de vijftiende 24-uursconferentie rondom gebed.

Wat kun je verwachten?

Een kleinschalige bid- en werkconferentie,
om jou geestelijk en praktisch toe te rusten in jouw gebedsleven.
Met veel aandacht voor jouw persoonlijke vragen en situatie.
We denken ook met elkaar na hoe een cultuur van gebed
meer en meer vorm en inhoud kan krijgen in kerk en samenleving.

Je wordt begeleid, getraind, gemotiveerd en bemoedigd door deskundigen op gebied van gebed en spiritualiteit. Wat we bieden is coaching die op de persoon is toegespitst: maatwerk dus. Om deze reden is deze conferentie ook interessant voor wie al eerder zo’n conferentie bezocht heeft, of voor wie al langere tijd als bidder of kartrekker op pad is. Bij de training komt in ieder geval het persoonlijk gebedsleven van de deelnemers aan de orde. De conferentie wordt afgesloten met het persoonlijk formuleren van leerdoelen waar je het komende half jaar mee aan de slag gaat.

We adviseren om samen met iemand uit je kerk of gemeente te komen.


Wanneer, waar en hoe duur?

Datum:              12-13 november 2021, van vrijdagmiddag 15.30 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur.
                         Met daarna wellicht een contactmoment in de loop van 2022, te plannen in overleg met de deelnemers.
Plaats:               Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch)
Kosten:              € 115,- zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, € 98,50 zonder corona-maatregelen. Inclusief toerustingsmateriaal. Studenten of minder draagkrachtigen betalen gereduceerd tarief
Mocht de prijs een bezwaar zijn: is er misschien een budget voor vorming en toerusting in uw kerk of gemeente?
Aantal deelnemers: maximaal 25


Aanmelden
Dat kan tot twee weken tevoren (maar liefst eerder!!!!). Bij voorkeur via e-mail zowel bij Elly van der Ven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dina van Dijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe ziet het programma van de conferentie er globaal uit?

 • Eerste bijeenkomst plenair:
  kennismaking, korte inleiding over leiderschap, motivatie, voorbede en gebed.

 • Kleine groepsbijeenkomsten, met daarbij veel tijd en aandacht eigen vragen en problematiek.
  Thema's die aan de orde kunnen komen:
    a. Conversatiegebed - de uitdaging om naar elkaar te luisteren, korte gebeden uit te spreken en elkaar aan te vullen. Hoe help je op dit punt 'langbidders', of mensen die preken in hun gebed, om korter te bidden?  
    b. Creatief bidden - we verkennen creatieve vormen om samen te bidden.
    c. Monastieke vormen van gebed, zoals Lectio Divina.
    d. Lofprijzing - hoe geef je God de eer die Hem toekomt, niet alleen in liederen, maar ook in gebeden?
    e. Stilte, luisterend bidden - hoe komt eerst God aan het woord, daarna wij pas?
    f. Hoe geef je vorm en structuur aan een gebedssamenkomst? Voor welke opbouw kies je?
    g. Het leiderschap binnen een gebedsgroep.
    h. Gebed en gemeenteopbouw - hoe zorg je voor een natuurlijke plaats in het geheel van gemeente of korps? Van zwerfsteen naar bouwsteen !
    i. Waarom zou je eigenlijk (samen) bidden? Met ook aandacht voor het persoonlijk gebedsleven.

 • Voorbedetijd – zegening.


Leesmap
Een leesmap met praktische artikelen over gebed, gebedsgroepen en gebedsvormen wordt ter plaatse uitgedeeld.


Voorbereiding

Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd:

 1. Om het aan je gebedsgroep of leidinggevende(n) te vertellen dat je aan deze conferentie deelneemt. Je doet het immers met het oog op de voortgang / de kwaliteit van de gebedsgroep of het geheel van kerk/gemeente. Vraag hen ook voor jou te bidden.
 2. Om op papier een korte beschrijving te geven van  de ontwikkeling van de gebedsgroep, waar je tegen aanloopt, waar je zelf verder mee wil komen.

Wat kunnen deze toerustingsdagen betekenen?
De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat deze opzet zeer verdiepend kan werken.

Caroliene van den Berg uit Lunteren deed voor het eerst mee. Dit waren haar woorden na afloop:
“Zoveel van God, zoveel verbondenheid, oog voor iedereen, rust, aandacht, geen oordeel, goede handvatten, mooi voorbeeld van geestelijk ouderschap, bemoediging, liefde, eenheid, uitdagend.”

Dit schrijft Margje Winters uit De Krim erover:
“Graag wilde ik opnieuw geïnspireerd worden in het gebed, en het is echt de moeite waard geweest om aan deze conferentie deel te nemen. Omdat bidden een voortdurende leerschool is, en dan is het goed om daar, ook als gebedsgroep, even bij stil gezet te worden. Want je wil zo graag verder, maar je weet soms niet goed hoe ...
In november 2016 waren we met een kleine groep mensen (16 deelnemers, 5 toerusters) uit het hele land op de mooie locatie van een voormalig klooster in Leuvenheim, onder Zutphen.
Op vrijdagmiddag hebben we eerst naar een film gekeken van Transformations. Dat laat zien wat voortdurend gebed kan uitwerken; heel bijzonder om de grootheid van God te zien wanneer mensen gaan bidden!
In deze 24 uur was er ruime aandacht voor onze eigen vragen en problematiek. In kleine groepjes praatten we  daar met elkaar over door: waar loop je tegen aan? Wat zou anders kunnen?Wat kunnen we leren uit de psalmen? Wat is bidden vanuit de Bijbel? Waar wil je verder mee komen in je eigen gebedsleven? We hebben veel van elkaar geleerd, juist omdat je het met elkaar kon delen, ook in gebed.
Op zaterdagochtend was er een hele fijne lofprijzing en aanbidding voor de Heer. We hebben tegelijkertijd geoefend met het conversatiegebed (iedereen bidt omstebeurt één of enkele zinnen, en je vult elkaar dan steeds aan, met één onderwerp tegelijk) en kregen gelijk nog meer nieuwe ideeën en suggesties voor thuis mee. Praktijk en al doende leren ging dus mooi samen!
Voordat wij naar huis gingen hebben we onze leerdoelen voor de komende tijd op papier gezet, zowel voor mij persoonlijk als voor de gebedsgroep. Om over een half jaar te kijken hoe we daar verder mee gekomen zijn. Toen we na een half jaar weer bij elkaar waren, was ook die dag heel erg bemoedigend en leerzaam. Omdat je opnieuw hoort hoe het de ander vergaan is, de groei in het gebed, in de gebedsgroep, het geduld dat je soms moet hebben, de volharding die nodig is, het geloof en de hoop. Ook toen hebben we in groepjes voor elkaar en met elkaar gebeden, ook via een tijd van luisterend bidden. Met veel dank aan de Heer en het voorbereidingsteam die ons hier in hebben begeleid en geïnspireerd.”

Cootje Heeringa-Bothof uit Schoonhoven deed in november 2014 mee. Zij schrijft het volgende:
Omdat ik in onze gemeente (PKN) een gebedsgroep mag starten, heb ik gevraagd of ik naar deze conferentie mocht gaan. Ik was blij verrast met de mensen die er waren: een baptist(e), verschillende mensen van het Leger des Heils, en verder uit de PKN, jong en oud samen. Het voelde heel vertrouwd en juist vanuit verschillende manieren van geloofsbeleving was het goed om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. Als we de handen vouwen, God danken of samen zingen, dan vallen muren weg. Ik heb deze conferentie als heel veilig en bemoedigend ervaren. Het was ook heel praktisch, omdat je vragen in kon brengen die in kleine groepjes werden besproken. We hebben met en voor elkaar in een groepje gebeden en elkaar gezegend op de plek waar we staan. Er zijn handreikingen gegeven om met elkaar te bidden, schrijvend, stil, hardop of wandelend.
Bij de terugkomdag hebben we ervaringen gedeeld. Er was veel gebeurd en God was erbij. We concludeerden dat wonderen door gebed nog steeds bestaan en dat onze God daar graag bij gevraagd wordt. De tekst die ik meenam komt uit Kolossenzen 4:2 “Blijf altijd bidden, verslap daarin niet en toon de Heer uw dankbaarheid.

Jantina Boelaars uit Hendrik Ido Ambacht bezocht de conferentie in november 2013. Dit is wat ze erover zegt:
"Een 24-uursgebedsconferentie om gebedsleiders praktisch en geestelijk verder te helpen. Vooraf konden we, via de email, onze persoonlijke situatie toelichten, zodat er ter plaatse onderwijs op maat kon worden gegeven. De conferentie startte met uitleg over de tabernakel. Daarbij werd duidelijk dat we niet om de heiligheid van God heen kunnen, en dat er maar één poort is om binnen te gaan (Jezus Christus). Ook in het gebed kunnen we niet om het kruis (brandofferaltaar) en reiniging (koperen wasvat) heen. We mogen naderen tot Gods troon, op Zijn uitnodiging omdat Hij ons reinigt.
Het gebed is het sluitstuk van de wapenrusting (Ef.6:18)! Door het gebed kunnen we in het harnas staan. Wij leven dan wel niet in de vervolging, maar wel in de verdrukking: lauwheid, materialisme, geestelijke tegenstand. We werden geconfronteerd met een uitspraak van Anne van der Bijl: "Zijn wij het nog waard om voor te lijden? En mag God ook jou zelf gebruiken in de verhoring van je gebeden?" Efeze 6 sluit af met de oproep van Paulus om voor hem te bidden. We kregen deze oproep ook mee: bid voor je voorgangers!
In een andere workshop stonden we stil bij lofprijzing, waarin Gods machtige daden centraal staan. Door lofprijzing gaan muren neer! We kunnen soms zo strijden tegen alles, maar we  werden opgeroepen om God te loven en te prijzen! Gods daden zetten ons aan tot lofprijzing! En lofprijzing zet God aan tot grote daden!
Thuisgekomen hebben we deze lessen gedeeld op onze gebedsgroep. We zijn echt geïnspireerd en gemotiveerd om door te gaan, omdat we een machtige God hebben!"

Ook Piet Kerssies uit Beilen nam deel aan de conferentie. Hij zegt:
“In november 2010 heb ik mee gedaan met de conferentie over gebed. Daar denk ik met heel veel plezier aan terug. Het bijzondere is (steeds weer) de enorme verbondenheid die je voelt. Als broeders en zusters bij elkaar te zijn, met allemaal hetzelfde verlangen, namelijk dicht bij God te leven. Ook al kende ik er niemand, ik voelde me er thuis. Verbonden in Christus. Door je eigen leerdoelen onder woorden te brengen, wordt nog eens duidelijk waarom gebed voor jou persoonlijk en het samen bidden zo belangrijk is. Voor mijn gebedsleven heeft aanbidding en lofprijzing een grotere plaats gekregen. Dat was dan ook een leerdoel voor mezelf. Verder probeer ik meer variatie aan te brengen in onze wekelijkse gebedsbijeenkomst. Ik hoop nog eens naar de conferentie te gaan liefst met anderen uit Beilen.


Namens de voorbereidingsgroep

 • Dina van Dijk (Leven uit de Bron), 06-83023304 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Elly van der Ven (scholengebedsgroepen), 038-4547795, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Gerry de Vries (Unie van Baptistengemeenten), 0591-610932, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jan Minderhoud (Stichting Evangelisch Werkverband), 0341-561948, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Henk IJmker (Huis van Vrede, Utrecht), 06-31039456, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Stuart Evans (Leger des Heils), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.