Wanneer?    Donderdagmorgen 4 t/m zaterdagmiddag 6 april 2019
Waar?

 

Klein Sion, Leuvenheim
(onder Brummen en Zutphen, vlakbij de IJssel)

 

Meer info?   Zie verder Retraites voor gebed en vasten

 

Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en Bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.
De deelnemers komen uit verschillende kerken en gemeentes. Ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Rick Wolleswinkel deed voor de tweede keer mee en schrijft:
“In mijn drukke leven als ondernemer schiet het er vaak bij in om tijd en rust te nemen om met mezelf en met God in het reine te komen. Normaal gesproken offer ik mijn eerste uur van de dag aan God en lees, zing en bid ik met een rooster op mijn smartphone. De zorgen van het leven en een (te) drukke agenda zorgen keer op keer voor een worsteling zolang je alleen of thuis bent, met alle afleiding en drukte van alledag. Ook het eenmaal per week een dag vasten blijft vaak een strijd.
Hoe anders is dat op de retraite! Allereerst is er weldadige tijd voor rust, voor jezelf en voor elkaar. Geen haast om te gaan eten en geen haast omdat er een programma af moet. Daarnaast is er heerlijke tijd voor aanbidding, Bijbelstudie en diepgaande verbondenheid in gesprek, zang en gebed. Wat zou ik dat graag willen overbrengen binnen onze eigen gemeente! Wat een kracht zit er in eenparig gericht zijn op Gods beloften en zegeningen en het diep doordenken van Gods spreken door bijbelteksten, woorden en luisterend bidden. Hoe heerlijk is het om samen of alleen in de kapel te zingen en God te prijzen. Met name de stiltemomenten en het eenvoudige ‘in de nabijheid van God mogen zijn’ hebben mij bijzonder goed gedaan. Ook de warme contacten tussen broers en zussen en de onderlinge verbondenheid maken dat ik mij echt ‘thuis’ voel op deze retraite. Tenslotte is het avondmaal op zaterdag een prachtige en indrukwekkende manier van delen, gedenken en zegenen.
Het vasten? Ik miste het drie dagen eten totaal niet en voelde me gewoon kiplekker. Hoogstens een wat knorrende maag die protesteert en een extra dekentje op het bed om het warm te houden.
Ik deed dit jaar voor de tweede keer mee en heb gemerkt dat de ‘zegen’ van de eerste keer drie à vier maanden lang heeft doorgewerkt. Op basis hiervan ben ik voornemens om nog vele jaren mee te doen. Ga zelf ook eens mee om de zegen te ervaren!”