Wil je vooral op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de gebedsbeweging, rondom verzoening, eenheid en verootmoediging? Wil je je verdiepen in profetische woorden?
Wil je weten hoe bidden kinderen en jongeren bidden, vooral in ons digitale tijdperk? En hoe je vóór de nieuwe generatie kunt bidden? Deze site helpt je vast verder!

Ook vind je er diverse gebeden rondom de thema's verzoening, eenheid en verootmoediging, zoals:
- een smeekgebed voor eenheid onder christenen;
- een gebed van verootmoediging over de malaise waarin sommige kerken zitten ....
- een voorbede en verootmoedigingsgebed rondom de seksualisering van de samenleving;
- enkele gebeden voor kinderen en jongeren.