Mijn passie ligt al vele jaren in het leven met God en met Christus. Ik verlang dat het leven van Jezus in mijn leven steeds meer gestalte krijgt. Datzelfde verlang ik voor kerk en samenleving. Hij is de Heer van ons leven, het Hoofd van zijn lichaam, de kerk en de Koning van de wereld! Gebed loopt als een rode draad door dit verlangen. Ik heb theologie gestudeerd en in 1990 de opleiding voor predikant afgerond (PKN – Hervormd). Desondanks ben ik nooit predikant geworden, maar heb ik ruim 15 jaar in drie verschi...

Lees meer

In mijn jonge jaren ben ik tot persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in een koffiebar van Youth for Christ in Arnhem. Als jongeren maakten we daar een opwekking mee die velen aanraakte en tot actieve navolging van onze Heiland brachten. Bidden ging in die periode echt voor mij leven. Verschillende malen ben ik toen in aanraking gekomen met het kloosterleven. In mijn theologiestudie in Brussel en Leiden heb ik werk gemaakt van Exegese Nieuwe Testament en Praktische Theologie. Vooral het nieuwtestamentische b...

Lees meer