Mijn passie ligt al vele jaren in het leven met God en met Christus. Ik verlang dat het leven van Jezus in mijn leven steeds meer gestalte krijgt. Datzelfde verlang ik voor kerk en samenleving. Hij is de Heer van ons leven, het Hoofd van zijn lichaam, de kerk en de Koning van de wereld! Gebed loopt als een rode draad door dit verlangen. Daarnaast loopt er nog een andere lijn: begeleiding. Ik ben actief in bevrijdingspastoraat, of liever gezegd: in het pastoraat voor bevrijding en genezing. Dat doe ik vanuit ons Er...

Lees meer

In mijn jonge jaren ben ik tot persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in een koffiebar van Youth for Christ in Arnhem. Als jongeren maakten we daar een opwekking mee die velen aanraakte en tot actieve navolging van onze Heiland brachten. Bidden ging in die periode echt voor mij leven. Verschillende malen ben ik toen in aanraking gekomen met het kloosterleven. In mijn theologiestudie in Brussel en Leiden heb ik werk gemaakt van Exegese Nieuwe Testament en Praktische Theologie. Vooral het nieuwtestamentische b...

Lees meer