VOORBEDE VOOR DE OVERHEID God boven alle machten, in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U: laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren en maak zo zijn koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw Vredevorst. Voor onze ministers bidden wij U: ge...

Lees meer

Fascinerend, wat die twee leerlingen meemaken, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. Lees er Lucas 24:13-35 maar op na. Ze zijn op weg naar Emmaus en zijn volop in verwarring. De Heer is waarlijk opgestaan? Het is niet meer dan een gerucht. Ze praten erover. Ze zoeken, ze tasten, ze twijfelen. Totdat er een vreemdeling met hen op loopt. En ze aan deze mystery guest tekst en uitleg proberen te geven. ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?...

Lees meer

Wat deed Jezus op Stille Zaterdag? 'Nedergedaald ter helle', zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis. In Matteüs 12:40, Handelingen 2:24,31, Efeziërs 4:8-10 en 1 Petrus 3:18-20 wordt ons slechts een tipje van de sluier opgelicht. Waar was Hij, wat deed Hij, in welke toestand bevond Hij zich? Was het een voortzetting van zijn kruislijden, op de plek van de absolute Godverlatenheid, want dat is toch de hel: de volstrekte afwezigheid van God? Dan deed Jezus dit voor ons, "opdat wij nooit meer door God de Vader verla...

Lees meer

Pas geleden kreeg ik van iemand de volgende vraag: "Contemplatief gebed, ademgebed en centering prayer (innerlijk gebed) liggen bij sommige christenen onder vuur. Is het wel zuiver?" Het zou oosters zijn, new age-achtig, jezelf openstellen voor dwaalleren en dwaalgeesten. Aan bovenstaande rijtje zou je het Jezusgebed en het zoeken van de stilte kunnen toevoegen. De vraag bracht me terug bij een lezing die ik ruim 10 jaar geleden gehouden heb voor de landelijke werkgroep 'Bijbel en New Age', over Contemplatief Geb...

Lees meer

Op 1 maart lanceerde Jos Douma zijn nieuwe boek Samen luisteren in de stilte, over de lectio divina. Lectio Divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken (de woestijnvaders) wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Om het inkijkexemplaar (10 pagina’s) te downloaden klik hier. Lectio Divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte). In het boek ...

Lees meer