Wat deed Jezus op Stille Zaterdag? 'Nedergedaald ter helle', zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis. In Matteüs 12:40, Handelingen 2:24,31, Efeziërs 4:8-10 en 1 Petrus 3:18-20 wordt ons slechts een tipje van de sluier opgelicht. Waar was Hij, wat deed Hij, in welke toestand bevond Hij zich? Was het een voortzetting van zijn kruislijden, op de plek van de absolute Godverlatenheid, want dat is toch de hel: de volstrekte afwezigheid van God? Dan deed Jezus dit voor ons, "opdat wij nooit meer door God de Vader verla...

Lees meer

Om te bidden in deze Stille Week, op weg naar het feest van Pasen: Here Jezus, wij prijzen U, U bent het Licht voor de wereld, en toch ging U de nacht in. U bent de bron van eeuwige vreugde, en toch was U bedroefd en bang. Here Jezus, wij prijzen U, U liet zich met een kus verraden, U die aan zondaars en goddelozen zoals wij de kus van de vergeving geeft. Here Jezus, wij prijzen U, U liet zich door mensen zoals wij aanklagen en veroordelen, terwijl U toch de Rechter van deze wereld bent, en de Rechter van ons le...

Lees meer

Hoe kun je in de Stille Week stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en toeleven naar Zijn opstanding met Pasen? Voor mij betekent het dat ik het lijdensevangelie lees, uit één van de vier evangeliën. Het betekent ook dat ik het vasten van de Veertigdagentijd iets probeer te intensiveren. En dat ik luister naar de Psalmen 113 t/m 118, want die psalmen had Jezus op zijn lippen toen Hij de lofzang zong (Mat. 26:30). Dat ik in ieder geval naar de kerk ga op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, en soms ook een Pa...

Lees meer

Pas geleden kreeg ik van iemand de volgende vraag: "Contemplatief gebed, ademgebed en centering prayer (innerlijk gebed) liggen bij sommige christenen onder vuur. Is het wel zuiver?" Het zou oosters zijn, new age-achtig, jezelf openstellen voor dwaalleren en dwaalgeesten. Aan bovenstaande rijtje zou je het Jezusgebed en het zoeken van de stilte kunnen toevoegen. De vraag bracht me terug bij een lezing die ik ruim 10 jaar geleden gehouden heb voor de landelijke werkgroep 'Bijbel en New Age', over Contemplatief Geb...

Lees meer

Op 1 maart lanceerde Jos Douma zijn nieuwe boek Samen luisteren in de stilte, over de lectio divina. Lectio Divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken (de woestijnvaders) wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Om het inkijkexemplaar (10 pagina’s) te downloaden klik hier. Lectio Divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte). In het boek ...

Lees meer