Ik pas Heb jij ook meegedaan aan de uitdaging om in januari geen alcohol te drinken, niet te roken, of niet te netflixen? Na alle corona-perikelen waren we kennelijk toe aan een nieuwe uitdaging. Heel veel mensen doen eraan mee. Het voelt prettig om een bepaald patroon te doorbreken. We zijn nieuwsgierig naar het effect van een maand geen alcohol of suiker. Maar hoe zou het zijn om een maand gericht te bidden voor mensen ergens op deze wereldbol? Wat is het effect daarvan? De challenge Voor moslims is vasten geen ...

Lees meer

Fascinerend, wat die twee leerlingen meemaken, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. Lees er Lucas 24:13-35 op na. Ze zijn op weg naar Emmaus en zijn volop in verwarring. De Heer is waarlijk opgestaan? Het is niet meer dan een gerucht. Ze praten erover. Ze zoeken, ze tasten, ze twijfelen. Totdat er een vreemdeling met hen op loopt. En ze aan deze mystery guest tekst en uitleg proberen te geven. ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ (...

Lees meer

Wat deed Jezus op Stille Zaterdag? 'Nedergedaald ter helle', zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis. In Matteüs 12:40, Handelingen 2:24,31, Efeziërs 4:8-10 en 1 Petrus 3:18-20 wordt ons slechts een tipje van de sluier opgelicht. Waar was Hij, wat deed Hij, in welke toestand bevond Hij zich? Was het een voortzetting van zijn kruislijden, op de plek van de absolute Godverlatenheid, want dat is toch de hel: de volstrekte afwezigheid van God? Dan deed Jezus dit voor ons, "opdat wij nooit meer door God de Vader verla...

Lees meer

Vanaf 13 april is er weer een 30 dagen gebed voor de moslimwereld. Tijdens de ramadan (13 april - 12 mei) is dit een geweldige kans om, samen of individueel, te bidden voor verschillende moslimvolken. Elk jaar bidden vele christenen wereldwijd tijdens de ramadan voor moslims. Hiervoor geeft Frontiers al jarenlang een gids uit, die op steeds meer manieren beschikbaar is. Niet alleen de vertrouwde gids en een PDF, maar ook kan je 30 Dagen Gebed volgen op Facebook en Instagram. Via WhatsApp verstuurt Frontiers ook v...

Lees meer

Vanaf november j.l. ligt er een gebedsgids in mijn gebedshoekje, om te kunnen bidden voor zendingswerkers: Gebedsschild. Aan de hand van 2 Korintiërs 4 word je meegenomen om 40 dagen te bidden voor een of meerdere zendingswerkers, mensen die aan de frontlinie van het Koninkrijk van God werken. Ik heb er maar 40 weken van gemaakt, stapje voor stapje bid ik er doorheen. Ik kan het je aanbevelen. Als je een preview van het boekje wil, klik kan hier. Bestellen kan via Frontiers. Jan Minderhoud...

Lees meer