Omdat het volk Israël deze en de volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar op 16-17 sept.- Iom Kippoer, Grote Verzoendag op 25 sept. - Soekkot, Loofhuttenfeest op 30 sept -6 okt. - Slotfeest op 7 okt. - Simchat Thora, de Vreugde van de Wet op 8 okt.) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden: 1. Gezegend Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwe...

Lees meer

In de eerste christelijke gemeente is er een opvallende eensgezindheid. Niet alleen is er grote eenheid in het samen komen, om trouw te zijn aan het onderricht dat de apostelen geven, of de eenheid bij het breken van het brood en de gebeden. Nee, geld en goed, eigendommen en bezittingen worden verkocht, en de opbrengst daarvan wordt onderling verdeeld, vooral met het oog op degenen die dat het hardst nodig hebben (Hand. 2:44-45, 4:34-37). Een soort ideaalplaatje, zo lezen we althans deze bijbelgedeeltes. Het heeft...

Lees meer

In 2007 schreef ik mijn boek over verschillende gebedsvormen, zie BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek. Je vindt er vele manieren om te bidden, zowel in de binnenkamer als in groepen. Pas geleden realiseerde ik me nog iets anders: dat je ook nog op een andere manier onderscheid kunt maken in onze manieren van bidden. Zo heb je: 1. Het mondgebed. Je spreekt zelf hardop woorden tot God uit. Deze manier van bidden kom je vaak in de Bijbel tegen, zoals bijv. in Mat.11:25-26, Lucas 11:1 (de leerlingen horen Jezus bid...

Lees meer

Vanaf 2016 kan ik je de volgende boeken en/of een gebeds-CD en/of mapjes "Huis van Gebed" aanbieden en over de post sturen! HUIS VAN GEBED - een setje met kaartjes om een eigen 'huis van gebed' te bouwen. Alleen nog een versie voor volwassenen (beperkte voorraad) - € 1,00 zonder porto / € 2,50 met porto. Bij afname vanaf 5 stuks korting (5 setjes voor € 4,-, excl. porto). Geen porto als een setje in combinatie met één of meerdere boeken wordt besteld. Jan Minderhoud, HANDBOEK VOOR GEBED - Bezinning en han...

Lees meer

"U vernieuwt het gelaat van de aardbodem", zo staat het er letterlijk in Psalm 104:30 (HSV). En daar staat nog iets voor: "Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen." Pinksteren, God die zijn Geest uitstort over jong en oud. God die zijn Geest uitstort in Jeruzalem, in de stad waar Hij - in Jezus zijn Zoon - nog maar ruim zeven weken geleden gevangen genomen, gemarteld en onschuldig vermoord werd. Uitgekotst door de samenleving. Juist op die plaats stort God zijn Geest uit. Royaal. Juist op die plaats waar wij...

Lees meer