Op zondag 19 januari start de Week van Gebed weer. Het thema voor dit jaar is: JA, IK GELOOF (vanuit eerste oecumenische geloofsbelijdenis, Nicea, 325 na Chr., en aan de hand van het verhaal voorafgaand aan de opwekking van Lazarus, Joh. 11:17-27). Is er in jouw woonplaats ook activiteit rondom de Week van Gebed? Zie verder de informatie over de Week van Gebed landelijk. Om je te bemoedigen: waar christenen samen komen om te bidden, daar wil de Sjechina-heerlijkheid van God aanwezig zijn! Zie verder Samen bidden...

Lees meer

De christelijke organisaties Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine bundelen samen met andere organisaties hun krachten in een gezamenlijk Netwerk Gebedspastoraat. Vanuit dit netwerk worden landelijke netwerkdagen georganiseerd voor gebedspastoraat-teams. De eerste netwerkdag was op vrijdag 24 november 2023. Een bomvolle kerk en een dag die voor velen heel bemoedigend en zegenrijk is geweest! Het thema van deze eerste Netwerkdag was ‘Zorgvuldig pastoraat: Onderscheiden waarop het aankomt’. Hoe kunnen we in he...

Lees meer

Vanaf 2016 kan ik je de volgende boeken en/of een gebeds-CD en/of mapjes "Huis van Gebed" aanbieden en over de post sturen! Jan Minderhoud, LUISTEREN IS EEN KUNST - Over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat - € 20,00 zonder porto / € 22,50 met porto. HUIS VAN GEBED - een setje met kaartjes om een eigen 'huis van gebed' te bouwen. Alleen nog een versie voor volwassenen (beperkte voorraad) - € 1,00 zonder porto / € 2,50 met porto. Bij afname vanaf 5 stuks korting (5 setjes voor € 4,-, ...

Lees meer

"U vernieuwt het gelaat van de aardbodem", zo staat het er letterlijk in Psalm 104:30 (HSV). En daar staat nog iets voor: "Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen." Pinksteren, God die zijn Geest uitstort over jong en oud. God die zijn Geest uitstort in Jeruzalem, in de stad waar Hij - in Jezus zijn Zoon - nog maar ruim zeven weken geleden gevangen genomen, gemarteld en onschuldig vermoord werd. Uitgekotst door de samenleving. Juist op die plaats stort God zijn Geest uit. Royaal. Juist op die plaats waar wij...

Lees meer

Geliefde voorbidders Drie jaar geleden zijn we gestart met digitaal bidden voor Nederland, elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur, Dat doen we samen via de digitale verbinding (Zoom). We danken en bidden op een 'non-partisan way', opbouwend en versterkend. d.w.z. niet denkend en biddend vanuit partijschappen. We zoeken naar eenheid met voorbidders uit alle kerkgemeenschappen in Nederland We willen aansluitend bidden met elkaar, middels het zogenaamde conversatiegebed (kort bidden, goed naar elkaar luisteren, op elka...

Lees meer