Omdat het volk Israël volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (30 sept.-  1 okt. Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar - 9 okt. Iom Kippoer, Grote Verzoendag - 14-20 okt. Soekkot, Loofhuttenfeest - 21 okt. Slotfeest - 22 okt. Simchat Thora, de Vreugde van de Wet) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden: 1.  Gezegend Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoog...

Lees meer

Vanaf april 2016 kan ik je de volgende boeken en/of een gebeds-CD en/of mapjes "Huis van Gebed" aanbieden en zo nodig over de post sturen! |Jan Minderhoud, HANDBOEK VOOR GEBED - Bezinning en handreiking voor de praktijk - 237 pagina's - prijs verlaagd tot € 10,00, geen porto in combinatie met andere boeken / € 12,50 met porto Zie verder Handboek voor Gebed Jan Minderhoud, GENEZING EN BEVRIJDING - 'NU AL' EN 'NOG NIET' - 477 pagina's. € 29,95, gratis verzending. Voor de inhoudsopgave klik hier. Of lees wat A...

Lees meer

Op 28 juli 2015 overleed Pieter Bos, 75 jaar oud, een van de voormannen van de gebedsbeweging. Met dank aan Pieter neem ik onderstaande indeling over. TYPEN VOORBIDDERS Er zijn verschillende types/roepingen onder voorbidders en dus onder voorbedeleiders. De verschillende types of roepingen staan niet in een bepaalde volgorde, want de ene soort is niet beter of vaker voorkomend dan de andere. Ze zijn gewoon verschillend. Het is van belang om verschillen te onderkennen. Nieuwe gelovigen die zich tot voorbede aanget...

Lees meer

Pater Ivo Dujardin was 71 jaar toen hij een opmerkelijke 'carrièreswitch' maakte: van hoofd van het klooster in het Belgische Westmalle naar zielszorger en biechtvader in een groot vrouwenklooster in Italië, twee uur vanaf Rome. In een interview met Leo Fijen zegt hij onder andere: - Monnik ben je niet, monnik word je elke keer weer, levenslang. - De biecht vier je! Je viert Gods vergeving, zijn barmhartigheid en je ziet onder ogen dat je zondaar bent en mag zijn. - Zuchtend bidden: de schepping zucht, wijzelf z...

Lees meer

Afgelopen half jaar las ik het boek van Gabriele Kuby, De seksuele revolutie – de vernietiging van de vrijheid uit de naam van vrijheid (2017). Een uitstekend boek dat de patronen en processen achter de 'genderideologie' blootlegt. Er ligt een enorme druk op onze samenleving om deze ideologie te omarmen. Ik lees zo'n boek zoals je een olifant opeet: hapje voor hapje. Met vaak een gebed voor de thematiek waar ik me doorheen worstel. Over de schrijfster: zij is een Duitse sociologe, lid van de Rooms-katholieke Kerk...

Lees meer