Afgelopen jaar las ik het boek van Gabriele Kuby, De seksuele revolutie – de vernietiging van de vrijheid uit de naam van vrijheid (2017). Een uitstekend boek dat de patronen en processen achter de 'genderideologie' blootlegt. Er ligt een enorme druk op onze samenleving om deze ideologie te omarmen. Ik lees zo'n boek zoals je een olifant opeet: hapje voor hapje. Met vaak een gebed voor de thematiek waar ik me doorheen worstel. Over de schrijfster: zij is een Duitse sociologe, lid van de Rooms-katholieke Kerk, en ...

Lees meer

Ark Mission signaleert dat Halloween door de jaren heen steeds meer aan invloed wint. Het van oorsprong Keltische feest kwam via Amerika naar Nederland toe en is nu ook hier voor velen vaste prik op 31 oktober. Tegelijk kunnen we zien dat de feesten steeds duisterder worden en dat dit veel mensen angst aanjaagt. Opvoeders, zowel christelijk als niet-christelijk, vragen zich vaak af wat zij met dit feest aan moeten. Is dit wel goed voor de ontwikkeling van kinderen? Hoe ga je om met kinderen die angstig zijn, of die...

Lees meer

Er wel eens aan gedacht om op 30 oktober een paar extra gebeden uit te spreken? Dat kan echt geen kwaad, want juist satanisten zijn dan extra actief ...Voor mensen die uit een (satans)cult gestapt zijn en nu bevrijding mogen vinden door het evangelie van Jezus Christus, kunnen de dagen rondom Halloween (31 oktober - 1 november) extra zwaar zijn, zo weten we uit ervaring. Zie verder Walpurgisnacht en Halloween en Gebeden voor satanisten (redding en bescherming). Je kunt ook U bent het Pasen van ons heil bidden. To...

Lees meer

Omdat het volk Israël volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (30 sept.-  1 okt. Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar - 9 okt. Iom Kippoer, Grote Verzoendag - 14-20 okt. Soekkot, Loofhuttenfeest - 21 okt. Slotfeest - 22 okt. Simchat Thora, de Vreugde van de Wet) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden: 1.  Gezegend Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoog...

Lees meer

Handboek voor Gebed Het gebed is de adem van de kerk en de adem van een wandel met God. ‘Het gebed is voor de ziel, wat het voedsel is voor het lichaam’ (Jehoeda Halevi, 1083-1145). Het Handboek voor Gebed – Bezinning en handreiking voor de praktijk, onder redactie van Jan Minderhoud, wil inspiratie bieden om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in grotere verbanden van kerk en gemeente, en is zowel bezinnend als uitnodigend tot praktijk. Ook worden op verfrissende wijze oude en nieuwe...

Lees meer