Er wel eens aan gedacht om op 30 oktober een paar extra gebeden uit te spreken? Dat kan echt geen kwaad, want juist satanisten zijn dan extra actief ...Voor mensen die uit een (satans)cult gestapt zijn en nu bevrijding mogen vinden door het evangelie van Jezus Christus, kunnen de dagen rondom Halloween (31 oktober - 1 november) extra zwaar zijn, zo weten we uit ervaring. Zie verder Walpurgisnacht en Halloween en Gebeden voor satanisten (redding en bescherming). Je kunt ook U bent het Pasen van ons heil bidden. To...

Lees meer

Beste bidders De coronacrisis hakt er voor (christen-)migranten stevig in, temeer omdat we nu in de tweede golf van corona zitten. Juist migranten worden nog zwaarder getroffen door beperkte mogelijkheden tot ontmoeting en contact. Voor veel migranten is de kerk hun belangrijkste gemeenschapsvorm, het primaire netwerk om op terug te vallen. Nu deze contacten opnieuw grotendeels weggevallen, vergroot dat hun isolement. Tegelijk kennen deze migranten een bepaald soort weerbaarheid door allerlei digitale contactmoge...

Lees meer

Omdat het volk Israël volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (19-20 sept.- Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar - 28 sept. Iom Kippoer, Grote Verzoendag - 3-9 okt. Soekkot, Loofhuttenfeest - 10 okt. Slotfeest - 11 okt. Simchat Thora, de Vreugde van de Wet) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden: 1.  Gezegend Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste Go...

Lees meer

Al meer dan 12 jaar mag ik samen met ds. Robbert-Jan Perk (zie ook Robbert-Jan Perk) deze website beheren. Gisteren, 6 september, nam Robbert-Jan definitief afscheid als gemeentepredikant in Nijverdal (Hulsen - de Kruidenwijk). Het was een afscheid in meerdere fases. Eerst was er op 31 mei, op Pinksterzondag, een voorlaatste kerkdienst als gemeentepredikant. Toen nog zonder kerkgangers, wegens de corona. Vervolgens meerdere afscheidsmomenten op afgelopen vrijdag en zaterdag. En gisteren dan de afscheidsdienst, met ...

Lees meer