VOORBEDE VOOR DE OVERHEID God boven alle machten, in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U: laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren en maak zo, naar het model van Psalm 72, hun koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw Vredevorst. Voor on...

Lees meer

Er wel eens aan gedacht om rond 30 april - 1 mei een paar extra gebeden uit te spreken? Dat kan echt geen kwaad, want juist satanisten zijn dan extra actief ...Voor mensen die uit een (satans)cult gestapt zijn en nu bevrijding mogen vinden door het evangelie van Jezus Christus, kunnen de dagen rondom Walpurgisnacht (30 april - 1 mei) extra zwaar zijn, zo weten we uit ervaring. Zie bijvoorbeeld de website LichtopSRM. Klik hier voor een instructief filmpje over de achtergronden van Walpurgnisnacht. Waarom is het zo ...

Lees meer

Fascinerend, wat die twee leerlingen meemaken, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. Lees er Lucas 24:13-35 op na. Ze zijn op weg naar Emmaus en zijn volop in verwarring. De Heer is waarlijk opgestaan? Het is niet meer dan een gerucht. Ze praten erover. Ze zoeken, ze tasten, ze twijfelen. Totdat er een vreemdeling met hen op loopt. En ze aan deze mystery guest tekst en uitleg proberen te geven. ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ (...

Lees meer

Op zondag 21 januari start de Week van Gebed weer. Het thema voor dit jaar is: HEB GOD LIEF EN JE NAASTE ALS JEZELF. Dat is op inspiratie van kerken uit Burkina Faso, een land dat momenteel op diverse gebieden een ernstige crisis doormaakt. De kerken in Burkina Faso willen duidelijk maken dat zij in die moeilijke context elkaar vast willen hou-den, samen bidden en samenwerken. Het is de liefde van Christus die alle christenen verenigt en die sterker is dan onderlinge verdeeldheid. Is er in jouw woonplaats ook acti...

Lees meer

De christelijke organisaties Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine bundelen hun krachten in een gezamenlijk Netwerk Gebedspastoraat. Vanuit dit netwerk worden landelijke netwerkdagen georganiseerd voor gebedspastoraat-teams. De eerste netwerkdag was op vrijdag 24 november 2023 en had als thema ‘Onderscheiden waarop het aankomt’. Een bomvolle kerk en een dag die voor velen heel bemoedigend en zegenrijk is geweest! Het thema van deze eerste Netwerkdag was ‘Zorgvuldig pastoraat: Onderscheiden waarop het aankom...

Lees meer