Wanneer? Donderdagmorgen 25 t/m zaterdagmiddag 27 maart 2021 - DEZE IS AL VOLGEBOEKT, BEGIN JUNI IS ER NOG GENOEG PLAATS !!!
Waar?

 

Klein Sion, Leuvenheim
(onder Brummen en Zutphen, vlakbij de IJssel)

 

Meer info? Alles coronaproof en onder voorbehoud van de maatregelen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn: maximaal 12 deelnemers. Zie verder Retraites voor gebed en vasten - stilte retraites


Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en Bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.
De deelnemers komen uit verschillende kerken en gemeentes. Ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Jolanda Klaasen deed voor het eerst mee aan een retraite voor gebed en vasten. Dit waren haar bevindingen:
“Ik stond begin 2019 op bepaalde kruispunten in mijn leven en had behoefte om stilgezet te worden en me te bezinnen. Na vier keer ‘nee’ gezegd te hebben op de vraag van een goede vriend om mee te gaan naar een retraite voor bidden en vasten, zei ik nu ‘ja’. Nou, dat ik had jaren eerder moeten doen! Vasten is een feest voor hoofd en hart, voor geest, ziel en lichaam. Zeker in een groep is de verleiding om te gaan eten veel minder zwaar dan ik had gedacht. Bovendien was er gewoon niks… ☺ Mijn ervaringen: wat een warm welkom, wat een rust, wat een zegen van de leiding uit die iedereen in zijn of haar waarde liet en op z’n gemak stelde. Het was een genot, een zegen, een bemoediging om zo met Gods Woord de diepte in te gaan en nieuwe inzichten te krijgen. Vooral de Lectio Divina, wat een mooi concept om in de stilte met een Bijbelwoord bij jezelf naar binnen te keren, om daar in de heilige ruimte van je ziel de stilte te laten landen. Ik ben er volgend jaar zeker weer bij! Dank jullie wel.”

Karen Zondag deed in 2018 voor het eerst mee aan een retraite voor gebed en vasten. Dit waren haar bevindingen:
"Als jongerenwerker en domineesvrouw zoek ik elk jaar een retraite om zelf weer opnieuw opgeladen te worden voor het werk in de gemeente. Dit jaar viel mijn keus op de retraite voor gebed en vasten op Klein Sion in Leuvenheim. Ik had geen ervaring met meerdere dagen volledig vasten, maar heb wel eerder gemerkt dat gedeeltelijk vasten best een opgave kan zijn. Het was dan ook verrassend dat de driedaagse me zo gemakkelijk afging. Het uit je dagelijkse omgeving zijn en tijd apart zetten voor God, de steun die je ervaart omdat je het samen met een groep doet en het programma van bidden, bijbellezen, zingen en ontmoeting / uitwisseling met elkaar heeft daar zeker bij geholpen. Verder heb ik me geestelijk goed voorbereid op de retraite en sloot deze mooi aan op een periode van bezinning en nieuwe keuzes maken waar ik al in zat. Bijzondere momenten van de retraite waren voor mij het één op één contact met een groepsgenoot aan wie ik gekoppeld was. Tijdens de Emmaüswandeling vonden we al herkenning bij elkaar. Om dan op de laatste dag samen avondmaal te delen, was heel bijzonder en intiem. Verder vond ik het mooi dat iedereen in de groep zijn eigen inbreng had. Tijdens de samenkomsten werden regelmatig liederen geopperd en gedachten gedeeld. Ook in de kleine groep waarmee we de Lectio Divina deden, had iedereen een bijdrage met een bemoedigend woord of een gebed. Bij het afscheid nemen was het goed te merken dat er in die paar dagen een band was ontstaan. Ik heb zelf van de retraite meegenomen het vasten vaker in mijn dagelijkse leven in te passen en zou in de toekomst zeker graag nog een keer een dergelijke retraite meemaken."

Rick Wolleswinkel deed voor de tweede keer mee en schrijft:
“In mijn drukke leven als ondernemer schiet het er vaak bij in om tijd en rust te nemen om met mezelf en met God in het reine te komen. Normaal gesproken offer ik mijn eerste uur van de dag aan God en lees, zing en bid ik met een rooster op mijn smartphone. De zorgen van het leven en een (te) drukke agenda zorgen keer op keer voor een worsteling zolang je alleen of thuis bent, met alle afleiding en drukte van alledag. Ook het eenmaal per week een dag vasten blijft vaak een strijd.
Hoe anders is dat op de retraite! Allereerst is er weldadige tijd voor rust, voor jezelf en voor elkaar. Geen haast om te gaan eten en geen haast omdat er een programma af moet. Daarnaast is er heerlijke tijd voor aanbidding, Bijbelstudie en diepgaande verbondenheid in gesprek, zang en gebed. Wat zou ik dat graag willen overbrengen binnen onze eigen gemeente! Wat een kracht zit er in eenparig gericht zijn op Gods beloften en zegeningen en het diep doordenken van Gods spreken door bijbelteksten, woorden en luisterend bidden. Hoe heerlijk is het om samen of alleen in de kapel te zingen en God te prijzen. Met name de stiltemomenten en het eenvoudige ‘in de nabijheid van God mogen zijn’ hebben mij bijzonder goed gedaan. Ook de warme contacten tussen broers en zussen en de onderlinge verbondenheid maken dat ik mij echt ‘thuis’ voel op deze retraite. Tenslotte is het avondmaal op zaterdag een prachtige en indrukwekkende manier van delen, gedenken en zegenen.
Het vasten? Ik miste het drie dagen eten totaal niet en voelde me gewoon kiplekker. Hoogstens een wat knorrende maag die protesteert en een extra dekentje op het bed om het warm te houden.
Ik deed dit jaar voor de tweede keer mee en heb gemerkt dat de ‘zegen’ van de eerste keer drie à vier maanden lang heeft doorgewerkt. Op basis hiervan ben ik voornemens om nog vele jaren mee te doen. Ga zelf ook eens mee om de zegen te ervaren!”