Wanneer?

Woensdagmorgen 7 t/m vrijdagmorgen 9 juni 2023
Er is ruimte voor ongeveer 20 deelnemers.

Waar?

Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk (westelijk van Den Bosch)

Meer info? Zie verder Retraites voor gebed en vasten - stilte retraites


Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en Bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.
De deelnemers komen uit verschillende kerken en gemeentes. Ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Marleen Verhulst deed voor de eerste keer mee. Dit waren haar bevindingen:
"Ik nam deel aan de driedaagse retraite van Bidden en Vasten, die ditmaal plaatsvond in Denekamp, op een rustiek kloosterachtig oord. Omdat ik zowel onbekend was met de organisatie als met de organisators, wist ik niet wat ik kon verwachten. Ik stond daarom open voor alles, zolang het maar te maken had met Gods aanwezigheid en Zijn wil zoeken ☺ Wij, zes deelnemers, werden afwisselend geleid in gebed, lofprijs, stilte en bijbellezing door Jan en Henk, gedurende drie bijeenkomsten per dag. Dat deden we in kringvorm, en omdat de groep zo klein was, ontstond er al snel een openhartige sfeer waarin we van alles met elkaar konden delen.  Dat vond ik heel bijzonder: ik had (bijna) niemand uit deze groep ooit eerder ontmoet, en toch ontstond er al snel een veilige basis van vertrouwelijkheid. Dat maakte dat we – ook al kwamen we allemaal met onze eigen ‘agenda’ en verlangens – al snel eensgezind waren in gebed en lofprijs. In deze vertrouwelijke setting waren het ook een paar keer de deelnemers die een (deel van een) bijenkomst voorbereidden. Daardoor werd het niet zo’n ‘top-down’-retraite waarin deelnemers die ene leider moeten volgen. We droegen allemaal bij aan vorm, inhoud en richting. Ik vind het lastig om iets te zeggen over de werking van Gods Geest in deze retraite, ik kan eigenlijk alleen voor mijzelf benoemen dat ik weet dat Hij in mij gewerkt heeft. Ik kwam met vragen en verlangens, en Hij is daar op zijn manier aan tegemoet gekomen: veel completer en diepgaander dan ik het had kunnen verzinnen.  Deze bijeenkomsten vlogen steeds voorbij. Tussendoor was er tijd om te rusten, te wandelen in de prachtige omgeving of elkaar in ontspannenheid nader te leren kennen. Op zaterdagmiddag sloten we met elkaar af met avondmaal, en namen we hartelijk afscheid van elkaar – alsof we elkaar al jaren kenden."