Al jarenlang organiseren we vanuit de Stichting Evangelisch Werkverband gebedsretraites. De allereerste retraite was in april 2001. Er volgden er nog vele met deelnemers uit heel verschillende kerken. In deze retraites zoeken we Gods aangezicht door lofprijzing, dankzegging, voorbede, stilte en andere gebedsvormen, zoals de Lectio Divina. Zingen, bijbellezen en bidden zijn de hoofdelementen van de retraites. Daarnaast is er de onderlinge ontmoeting. De retraites zijn ook geschikt voor predikanten, voorgangers en leidinggevenden.

Vanaf 2014 bieden we vier retraites per jaar aan. Allereerst zijn er twee Retraites voor Gebed en Vasten, in maart en in juni. In deze retraites wordt er niet gegeten, wel gedronken. We doen onszelf vooral tegoed aan het Woord van God en aan het gebed. Vervolgens zijn er ook twee Kleopasretraites, of wel Retraite in stilte - Kleopasdagen, meestal in mei en oktober. In deze retraites wordt er wel gegeten, maar niet gesproken. We geven elkaar drie dagen lang het cadeau van de stilte ! De eerste Kleopasdagen als driedaagse retraite waren van 3 t/m 6 oktober 2013.

Wat betreft de Retraites voor Gebed en Vasten (maart/april en juni) is ons aanbod:

1. Donderdagmorgen 13 juni (aankomst vanaf 10.00 uur, start 11.00 uur) t/m zaterdagmiddag 15 juni 2019 (uiterlijk 14.00 uur), in Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen).

De prijs voor deze retraite (enkele dagen na Pinksteren) is € 95,- pp. Een verzoek om zelf linnengoed en handdoeken mee te nemen. Een lakenset huren kost € 7,- extra, een handdoekenpakket € 2,-.

Leiding:           Jan Minderhoud en Henk IJmker.
Aanmelden:     per e-mail bij Jan Minderhoud, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 0341-561948 én bij Henk IJmker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 030-6352728, uiterlijk twee weken tevoren, liefst eerder.

2. Donderdagmorgen 2 april (aankomst vanaf 10.00 uur, start 11.00 uur) t/m zaterdagmiddag 4 april 2020 (uiterlijk 14.00 uur), in Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen).
De prijs voor deze retraite (in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen) is voorlopig vastgesteld op € 95,- pp. Een verzoek om zelf linnengoed en handdoeken mee te nemen. Een lakenset huren kost € 7,- extra, een handdoekenpakket € 2,-.

Zie ook Retraite voor gebed en vasten, juni

Leiding:             Antoinette de Bruijn-Ambags en Jan Minderhoud
Aanmelden:       per e-mail bij Jan Minderhoud, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0341-561948 én bij Antoinette de Bruijn-Ambags, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 030-6012068, uiterlijk twee weken tevoren, liefst eerder.

Na aanmelding voor een retraite ontvangt u van Jan Minderhoud jaarlijks een email met uitnodiging voor de retraites van het komende jaar. In het kader van de nieuwe privacy-wetgeving (AVG,vanaf 25 mei 2018) heb ik formeel uw toestemming nodig om deze mail te sturen. Mocht u geen prijs meer stellen op deze mail, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de volgende regel:“Graag geen mails meer over retraites en andere gebedsactiviteiten.”

Hoe en waarom vasten?
Richard Foster schrijft in Het feest van de navolging - groeien in spiritualiteit (Gorinchem, 1999):

  • "Sommige mensen hechten meer waarde aan het vasten dan de Schrift en het gezond verstand dat doen; anderen hebben het volkomen veronachtzaamd." (pag. 48)

  • "Wanneer we vasten, zien we niet zozeer af van voedsel;  we doen ons tegoed aan het woord van God. Vasten is feesten." (pag. 54)

In de retraites kiezen we voor het vasten volgens het klassieke model: niet-eten, wel drinken (water, vruchtensap, kruidenthee). Er zijn natuurlijk ook andere vormen van vasten, zoals soberheidsvasten, door geen lekkernijen te nuttigen, geen wijn, geen vlees (Daniël 1 en 10:2-3), of media-vasten (geen Internet, geen tv), of  …. Daarnaast is vasten ook een vorm van solidariteit met hen die dagelijks onvrijwillig moeten vasten, omdat er geen eten is.

In de praktijk blijkt het vasten (niet-eten) erg mee te vallen.
Voor alle duidelijkheid: vasten doe je dus niet als doel op zich, maar ter ondersteuning van het gebed. Je kunt wel bidden zonder te vasten, maar je kunt niet vasten zonder te bidden.
Wie medische of andere redenen heeft om niet geheel en al van eten af te zien, raadplege haar/zijn (huis)arts en neme ook even contact op met Jan Minderhoud. Medische redenen kunnen zijn: hartklachten, suikerpatiënten, zwangerschap. Over de praktische kant van het vasten valt nog meer te zeggen. Daarover meer in de brief die volgt na aanmelding.


Wat kan zo'n retraite met je doen?

Jolanda Klaasen deed voor het eerst mee aan een retraite. Dit waren haar bevindingen:
“Ik stond begin 2019 op bepaalde kruispunten in mijn leven en had behoefte om stilgezet te worden en me te bezinnen. Na vier keer ‘nee’ gezegd te hebben op de vraag van een goede vriend om mee te gaan naar een retraite voor bidden en vasten, zei ik nu ‘ja’. Nou, dat ik had jaren eerder moeten doen! Vasten is een feest voor hoofd en hart, voor geest, ziel en lichaam. Zeker in een groep is de verleiding om te gaan eten veel minder zwaar dan ik had gedacht. Bovendien was er gewoon niks… ☺ Mijn ervaringen: wat een warm welkom, wat een rust, wat een zegen van de leiding uit die iedereen in zijn of haar waarde liet en op z’n gemak stelde. Het was een genot, een zegen, een bemoediging om zo met Gods Woord de diepte in te gaan en nieuwe inzichten te krijgen. Vooral de Lectio Divina, wat een mooi concept om in de stilte met een Bijbelwoord bij jezelf naar binnen te keren, om daar in de heilige ruimte van je ziel de stilte te laten landen. Ik ben er volgend jaar zeker weer bij! Dank jullie wel.”

Ook Gerhard Heeringa deed voor het eerst mee aan zo'n retraite en schrijft:
'In juni 2017 deed ik mee aan een driedaagse vastenretraite op Klein Sion, een fraai gelegen voormalig klooster in Leuvenheim, vlak bij de rivier de IJssel. Twee en zeventig uur zonder vast voedsel. Nog nooit heb ik in zó korte tijd zoveel kruidenthee gedronken en ik moet zeggen: het viel alleszins mee. De reden dat ik aan deze retraite deelnam was dat ik een kruispunt in mijn leven nader en zoek welke ‘afslag’ ik zal nemen. De dagen met een vaste structuur van stilte, lofprijzing en gebed, Lectio Divina en niet te vergeten de ontmoetingen van hart tot hart, vlogen voorbij. De rust en de ruimte heb ik als weldadig ervaren en kwam uitgerust en ‘opgeladen’ thuis.  Nee, een email uit de hemel heb ik niet ontvangen. Wel het vertrouwen dat de Heilige Geest, de Soulmate, mij het goede spoor wijst, het stoplicht zo nodig op groen of rood zet en de overtuiging dat God niet loslaat het werk van zijn hand in mijn leven. Inderdaad: dit smaakt naar meer!'

Ook voor Marleen Verhulst was het de eerste keer:
'Ik nam deel aan de driedaagse retraite van Bidden en Vasten, die ditmaal plaatsvond in Denekamp, op een rustiek kloosterachtig oord. Omdat ik zowel onbekend was met de organisatie als met de organisators, wist ik niet wat ik kon verwachten. Ik stond daarom open voor alles, zolang het maar te maken had met Gods aanwezigheid en Zijn wil zoeken ☺ Wij, zes deelnemers, werden afwisselend geleid in gebed, lofprijs, stilte en bijbellezing door Jan en Henk, gedurende drie bijeenkomsten per dag. Dat deden we in kringvorm, en omdat de groep zo klein was, ontstond er al snel een openhartige sfeer waarin we van alles met elkaar konden delen.  Dat vond ik heel bijzonder: ik had (bijna) niemand uit deze groep ooit eerder ontmoet, en toch ontstond er al snel een veilige basis van vertrouwelijkheid. Dat maakte dat we – ook al kwamen we allemaal met onze eigen ‘agenda’ en verlangens – al snel eensgezind waren in gebed en lofprijs. In deze vertrouwelijke setting waren het ook een paar keer de deelnemers die een (deel van een) bijenkomst voorbereidden. Daardoor werd het niet zo’n ‘top-down’-retraite waarin deelnemers die ene leider moeten volgen. We droegen allemaal bij aan vorm, inhoud en richting. Ik vind het lastig om iets te zeggen over de werking van Gods Geest in deze retraite, ik kan eigenlijk alleen voor mijzelf benoemen dat ik weet dat Hij in mij gewerkt heeft. Ik kwam met vragen en verlangens, en Hij is daar op zijn manier aan tegemoet gekomen: veel completer en diepgaander dan ik het had kunnen verzinnen.  Deze bijeenkomsten vlogen steeds voorbij. Tussendoor was er tijd om te rusten, te wandelen in de prachtige omgeving of elkaar in ontspannenheid nader te leren kennen. Op zaterdagmiddag sloten we met elkaar af met avondmaal, en namen we hartelijk afscheid van elkaar – alsof we elkaar al jaren kenden.'

Voor Donna Roodbeen-Leigh was het de tweede keer:
‘Het was voor mij de tweede keer dat ik mee deed aan deze retraite van bidden en vasten in Klein Sion, do. 15 – za. 17 juni 2017. Het vasten ging mij de tweede keer net zo goed af als de eerste keer. Daar zijn verschillende redenen voor. In een groep vasten is makkelijker. Je wordt daarin gestimuleerd. Je leest met elkaar de Schrift, je bidt voor elkaar en je zingt in lofprijzing liederen die op God gericht zijn. Dat alles geeft genoeg afleiding om het hongergevoel, dat zo nu en dan naar boven komt, te overwinnen en om blij te zijn met God alleen. Iedereen had in de groep gedeeld waarom hij op deze retraite was, zodat daarop biddend een antwoord gezocht kon worden. Dat deed ieder in zijn eigen persoonlijke proces. Een heel specifiek antwoord heb ik niet ontvangen, wel rust en vrede over mijn situatie en een verlangen om meer tijd vrij te maken om stil te zijn, in de Bijbel te lezen en te zingen. Met name het stil zijn heb ik als heel prettig ervaren. Deze gehele ervaring heeft mij moed gegeven om verder op weg te gaan, waarheen Hij ons leidt.’


 

We zien je aanmelding graag tegemoet !

Jan Minderhoud