Handboek voor Gebed

Het gebed is de adem van de kerk en de adem van een wandel met God. ‘Het gebed is voor de ziel, wat het voedsel is voor het lichaam’ (Jehoeda Halevi, 1083-1145).

Het Handboek voor Gebed – Bezinning en handreiking voor de praktijk, onder redactie van Jan Minderhoud, wil inspiratie bieden om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in grotere verbanden van kerk en gemeente, en is zowel bezinnend als uitnodigend tot praktijk. Ook worden op verfrissende wijze oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld.

Bij dit alles biedt de kerkelijke breedte van auteurs en de variëteit aan invalshoeken een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie. Van de Joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijf, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw… Alles over gebed in één boek: informatief, bezinnend en vooral uitnodigend om het gebedsleven een nieuwe impuls te geven.

Het Handboek is eind april 2015 verschenen, kostte eerst € 24,50, maar nu is de prijs verlaagd tot € 10,00. Zie verder Speciaal aanbod van boeken, gebeds-CD en nog meer ....
Voor het Handboek voor gebed reken ik geen porto in combinatie met andere boeken / € 12,50 met porto
Voor de voorzijde van het boek klik hier.

 

INHOUDSOPGAVE

1. Bidden naar de Schriften - ds. Thijs Geuze

2. Bidden met alle heiligen - dr. Theo van Campen

3. De eredienst van het hart. Bidden in en met de Joodse traditie - dr. Michael Mulder

4. Verschillende tradities van gebed - ds. Klaas van der Kamp

5. Grote vragen rond het gebed - prof. dr. Jan Hoek

6. Persoonlijk gebed - ds. Ron van der Spoel                             

7. De gemeente bidt -  ds. Berry Haverkamp

8. Bidden in de kerkenraad of oudstenraad - ds. Jelle de Kok

9. Bidden in groepen -  Jan Minderhoud

10. Ontwikkelingen rondom gebed in de 21e eeuw
      1.  Gebedsvieringen in Taizé - ds. Titus Woltinge
      2.  Bidden in de traditie van de Iona Community -  ds. René Silvis
      3.  Getijdengebed 2.0 - Egbert van der Stouw
      4.  Huizen van Gebed in Nederland van 1990 tot 2014 – Dorien Knoors
      5.  Bedrijfs- en overheidsgebed - Maarten Pijnacker Hordijk
      6.  Creatief gebed als missionaire kans – Matthijs Vlaardingerbroek
      7.  Prayer Station Ministry - Lammy Dekkers
      8.  Gebed voor de nieuwe generatie – Saskia van Helden

11. Kinderen leren bidden – Lucré de Man - van Putten

12. Relatie en revolutie: gebed en de jonge generatie - Edwin Hamelink
 
13. Meditatief gebed - Marianne Groen

14. Gebedshoudingen en gebedstijden - ds. Lex Boot

15. Gebed in ministry, genezing en bevrijding
      1. Ministrygebed - Jan Fokker
      2. Ziekenzalving: Gods helende omhelzing – ds. Rob van Essen
      3. Bevrijdingsgebed  – Jan Minderhoud

16. Verootmoedigen en vasten    - Jan Minderhoud


Personalia auteurs