Een heilige verwachting rondom de kerkdienst: Richard Foster schrijft hierover enkele belangwekkende dingen in zijn prachtige boek Het feest van de navolging - groeien in spiritualiteit'.

In zijn hoofdstuk over Gebed schrijft Foster:
"Uw voorganger en de kerkdiensten moeten in gebed ondergedompeld worden. Paulus bad voor zijn mensen; hij vroeg de mensen om ook voor hem te bidden. C.H. Spurgeon vond dat hij zijn succes te danken had aan de gebeden van zijn gemeente. Frank Laubach zei tegen zijn toehoorders: 'Ik ben erg gevoelig en ik weet of u voor mij bidt. Als iemand van u het nalaat, dan voel ik dat. Als u voor mij bidt, voel ik een vreemde kracht. Als iedereen in een gemeente intens bidt terwijl de voorganger preekt, vindt er een wonder plaats.'
Doordrenk de kerkdiensten met uw gebeden. Stel u voor hoe de Heer, hoog en verheven, de kerk vult mijn tegenwoordigheid." (pag. 42-43)

In zijn hoofdstuk over Aanbidding schrijft hij over de 'heilige verwachting' waarmee christenen in de eredienst kunnen samenkomen. We geven het (licht bewerkt) aan u door:
"Wanneer meer dan een of twee mensen met een heilige verwachting samenkomen voor een eredienst kan de hele sfeer in die ruimte veranderen. Mensen die haastig binnenkomen, en er nog helemaal niet met hun gedachten bij zijn, komen al spoedig onder de indruk van de stille aanwezigheid. Harten en gedachten worden tot God verheven. De ruimte wordt vervuld met verwachting.
In de praktijk zou u het volgende kunnen doen: leef de hele week door als een erfgenaam van het koninkrijk, luisterend naar Zijn stem, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Aangezien u Zijn stem door de week hebt gehoofd, weet u dat u ook Zijn stem zult horen als u met anderen samenkomt om Hem te loven en te aanbidden. Kom tien minuten vroeger dan u gewend bent. Verhef uw hart in aanbidding tot de Koning der koningen. Mediteer over zijn majesteit, heerlijkheid en tederheid zoals ons geopenbaard is in Jezus Christus. Stel u het machtige visioen voor ogen dat Jesaja had van de Heer 'hoog en verheven' op zijn troon (Jesaja 6), of de glorieuze openbaring die Johannes kreeg van de Opgestane Heer (Openb. 1). Nodig de Aanwezige uit om manifest aanwezig te zijn.
Draag vervolgens de voorganger en anderen die bijzondere verantwoordelijkheden hebben op aan de Heer. Stel u daarbij voor dat Gods heerlijkheid hen omgeeft. Zegen hen innerlijk, zodat ze de waarheid vrijmoedig en in de kracht van de Heer zullen spreken.
De mensen beginnen nu binnen te komen. Kijk om u heen, totdat uw ogen op iemand vallen die uw voorbede nodig heeft. Misschien loopt hij er bedrukt bij, of lijkt zij verdrietig te zijn. Draag hen op aan het heerlijke, verfrissende licht van zijn tegenwoordigheid (......). Draag hen tijdens die dienst in gebed op uw hart. Als in iedere gemeente een paar mensen dit zouden doen, zou de beleving van de eredienst voor allen verdiept worden." (pag. 147-148)
En even later, over naar de kerk gaan, zin of geen zin, behoefte of niet: "Vaak kom ik in de kerkdienst en moet ik eerlijk bekennen: 'God, ik heb eigenlijk geen zin, ik ben moe en heb m'n gedachten er niet bij, maar ik wil U mijn tijd geven. Dit uur behoort U toe. Ik hou van U en maar m'n beste vermogen wil ik U de lof brengen die U toekomt. Daarom zal ik zingen en bidden en luisteren en ik vraag U of U mijn innerlijk in genade wilt vrijmaken om U te aanbidden." (pag. 156)