Mijn passie ligt al vele jaren in het leven met God en met Christus. Ik verlang dat het leven van Jezus in mijn leven steeds meer gestalte krijgt. Datzelfde verlang ik voor kerk en samenleving. Hij is de Heer van ons leven, het Hoofd van zijn lichaam, de kerk en de Koning van de wereld! Gebed loopt als een rode draad door dit verlangen.

Daarnaast loopt er nog een andere lijn: begeleiding. Ik ben actief in bevrijdingspastoraat, of liever gezegd: in het pastoraat voor bevrijding en genezing. Dat doe ik vanuit ons Ermelose team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing. Tot slot werk ik als supervisor, coach, geestelijk begeleider en pastorale counselor. Van 2004 tot 2006 volgde ik daartoe de post-HBO opleiding Supervisie en Coaching aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zie verder www.ontdekkenjezelf.nl.
Eerder heb ik theologie gestudeerd en in 1990 de opleiding voor predikant afgerond (PKN – Hervormd). Desondanks ben ik nooit predikant geworden, maar heb ik ruim 15 jaar in drie verschillende gemeentes gewerkt, vooral in pastoraat, toerusting en gemeenteopbouw.

Momenteel ben ik ook nog actief in de gebedsbeweging, landelijk en plaatselijk (Interkerkelijk Gebed Ermelo). Landelijk ben ik betrokken bij het aansturen van gebedsbijeenkomsten, het leiden van retraites van gebed en vasten, alsook van toerustingsconferenties voor gebed.

Ik ben getrouwd met Willy die werkzaam is als gynaecoloog.
In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport: lange afstand hardlopen, fietsen, wandelen.
In ons huis lopen ook nog twee viervoeters rond: Heilige Birmanen, raskatten met een bijzonder karakter !