In mijn jonge jaren ben ik tot persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in een koffiebar van Youth for Christ in Arnhem. Als jongeren maakten we daar een opwekking mee die velen aanraakte en tot actieve navolging van onze Heiland brachten. Bidden ging in die periode echt voor mij leven. Verschillende malen ben ik toen in aanraking gekomen met het kloosterleven.

In mijn theologiestudie in Brussel en Leiden heb ik werk gemaakt van Exegese Nieuwe Testament en Praktische Theologie. Vooral het nieuwtestamentische begrip voor gemeenschap koinonia had en heeft mijn interesse. Hoe werkt de Heilige Geest actief aan de onderlinge gemeenschap van gelovigen?

Sinds 1983 ben ik als predikant werkzaam in kerken van Hervormde en Protestantse signatuur. Toerusting en de praktijk van het persoonlijk en gezamenlijke gebedsleven gaan in mijn leven hand in hand.

Ik ben getrouwd met Mienta, we hebben samen vier kinderen. Wandelen en Zweden zijn ons favoriete vrijetijdsbestedingen. Je kunt me ook vinden op Facebook