Het innerlijk gebed is aan te bevelen als een weg om los te laten en ‘God te laten handelen’.
Het innerlijk gebed heeft zijn wortels in de traditie van het contemplatieve gebed. Het is tegelijkertijd een relatie en een geestelijke oefening. Het is zoals iemand heeft gezegd: ‘Het inwendig gebed is de overgave in nederigheid en armoede aan de liefhebbende wil van de Vader in een steeds diepere vereniging met zijn welbeminde Zoon.’
Praktisch betekent het dat de neiging om juist in het gebed overactief te zijn kleiner wordt. Je stopt ermee de hemel met een veelheid van woorden en begrippen te bestormen.

De heilige Teresia zegt over het innerlijk gebed:
"Het innerlijk gebed is, naar mijn mening, alleen maar een vertrouwelijke omgang in vriendschap, waarin men zich vaak onder vier ogen onderhoudt met die God door wie men zich bemind weet."

Wat is het innerlijk gebed niet?
Het is niet een weg om onze geest leeg te maken, want dat levert geen lege geest op, maar integendeel een geest die vol is van zichzelf, zo vol dat het licht van Christus nergens meer binnen kan komen. Het is ook geen mantra, geen ontspanningsoefening of een techniek. Het gaat er ook niet om dat het innerlijk gebed de andere manieren van bidden zou vervangen, maar veeleer dat ze erdoor bevorderd worden.

De weg van het innerlijk gebed ziet er als volgt uit:

1. Kies een gewijd woord, een woord dat helpt om het hart op God te richten.
Enkele voorbeelden van een gewijd woord: Jezus - Vader - Abba - Geest - Liefde - Vrede.
Of een kort en krachtig gebed zoals: ‘God, kom mij te hulp’ – ‘Jezus, ontferm U’ – ‘Uw wil geschiede’ – ‘Uw rijk kome’ -  ‘ontvang mijn geest’ – ‘Maranatha’ – ‘kom Heilige Geest’ – ‘Kyrie Eleison’ – ‘leer mij Uw nederigheid’ – ‘zeven maal daags loof ik Ú’.

2. Ga rustig zitten, liefst met een rechte rug en met gesloten ogen, concentreer je en neem het gewijde woord in je op. Na een korte tijd van rust zeg je in stilte of hardop het gewijde woord.
We laten het woord of het korte gebed als het ware binnendrijven in ons bewustzijn.

3. Wanneer bepaalde gedachten zich aan je opdringen, keer dan rustig terug naar het gewijde woord. Gedachten zijn een onvermijdelijk onderdeel van het innerlijk gebed. Het is niet wijs om gedachten te bestrijden. Je kunt ervoor kiezen om je gedachten te volgen, je kunt er ook voor kiezen om terug te keren naar het gewijde woord.
"Het is alsof we midden in een gesprek met iemand ineens worden afgeleid. Waarschijnlijk zouden we ons verontschuldigen en terugkeren tot de persoon die met ons in gesprek was."

4. Blijf aan het einde van de gebedsperiode enkele minuten met gesloten ogen en in stilte zitten. Afsluiten met het Onze Vader kan helpen om weer naar het alledaagse leven terug te keren.


Voor wie verder lezen wil:

Elisabeth Smith en Joseph Chalmers, Ontmoeting met God – een introductie tot innerlijk gebed, Gorinchem/Gent 1999, ISBN 90-75569-23-8

Zie ook Jezusgebed en Gebedswandeling

Zie verder http://www.stucom.nl/ voor verdere informatie over het Jezusgebed en het Innerlijk Gebed (inclusief mogelijkheden om er in groepen mee te oefenen)

Je kunt ook de site van Jos Douma bezoeken.
Die biedt veel mogelijkheden voor momenten van verstilling, alsook varianten op het Jezusgebed.

Tot slot:

1..Mirjam van der Vegt biedt stiltetrainingen en stiltelezingen aan. Aanbevolen!

2. Sommige christenen vragen zich af of bovengenoemde gebedsvormen wel zuiver op de graat zijn. Voor het antwoord op die vraag verwijs ik naar een lezing die ik eind 2008 hield voor de landelijke werkgroep 'Bijbel en New Age', over Contemplatief Gebed en New Age. De tekst van die lezing heb ik nog wat uitgebreid en bewerkt (21 pagina's)..Je vindt het hele verhaal hier.