Het Jezus-gebed is ons overgeleverd uit de oosters-orthodoxe kerken en kan zeer helpen om in stilte en eventueel langdurig te bidden:

Je bidt het op de ademhaling:
'Heer Jezus Christus' - inademen - 'ontferm U over ons (mij)' - uitademen.

Of, ook op de ademhaling: 'Heer Jezus Christus -  ik aanbid U.'

Mijn eigen ervaring (Jan M.) bij het bidden op de ademhaling is als volgt.
Bij een onrustige ademhaling (stress) adem ik liever alleen de naam ‘Jezus’ in en uit: ‘Je’- in  en ‘zus’ –uit.
Dat doe ik zonder deze naam voortdurend letterlijk uit te spreken. Je kunt de naam ‘Jezus’ eenmalig uitspreken, om de naam daarna in gedachten in en uit te ademen.
Soms doe ik dat op de woorden ‘Abba Vader’ of Mara-natha’.
Het kan ook op de woorden ‘Gij in mij – ik in U’ of ‘U moet groeien – ik moet kleiner worden’, naar het woord van Johannes de Doper (Joh. 3:30).

Het Jezus-gebed kun je ook bidden als WANDELGEBED.
Wist u dat je het Jezus-gebed heel goed al wandelend kunt bidden? Door je straat, je dorp, je stad of in de natuur.
Bij elke stap die je zet, bid je een lettergreep van het Jezus-gebed in de volgende variant:

                          Je - zus - Chris - tus - Zoon - van - God - ont - ferm - U - o - ver - ons

De ervaring leert dat dit gebed na enige oefening als het ware in je lijf gaat zitten.
Bij wijze van spreken bidt je lichaam dan voor je !

En wist u dat de meeste trappen in onze woonhuizen 13 of 14 treden hebben?
Precies genoeg om dit Jezus-gebed ook te bidden terwijl je de trap op- of afloopt !

Zo kan bidden een levensstijl worden, een praktische toepassing van de oproep van Paulus 'bid onophoudelijk' (1 Tess. 5:17). Zie ook Gebedswandeling en Innerlijk Gebed

Voor meer artikelen over contemplatieve gebedsvormen zie ook http://www.stucom.nl/
Je kunt ook de site van Jos Douma bezoeken. Die biedt veel mogelijkheden voor momenten van verstilling, alsook varianten op het Jezus-gebed.

Nog iets over de oorsprong van het Jezus-gebed:
In de oudste monnikentraditie (de woestijnvaders en enkele woestijnmoeders) bestond het Jezus-gebed in de vorm zoals wij die kennen niet. Wel wijzen veelvuldige teksten, toespelingen en toepassingen van de oudvaders (en oudmoeders) op een herhalingsgebed om ontferming, en wordt dezelfde grondhouding verondersteld als bij het Jezus-gebed.
De formulering zoals wij die kennen komt uit het zogenaamde hesychasme, een geestelijke stroming in de Grieks-Orthodoxe Kerk van de veertiende eeuw.