Het Jezusgebed is ons overgeleverd uit de oosters-orthodoxe traditie en kan zeer helpen om in stilte en eventueel langdurig te bidden:

Je bidt het op de ademhaling:
'Heer Jezus Christus' - inademend - 'ontferm U over ons (mij)' - uitademend.

Het kan ook op een ander ritme van de adem:
‘Heer Jezus Christus’ - inademend
‘Zoon van God’ - uitademend
‘ontferm U over mij/ons’ - inademend
 ‘zondaars’ - uitademend

Een korte variant is om Jezus, ook op de ademhaling, te aanbidden met de woorden:
‘Heer Jezus Christus’ (inademend) - ‘ik aanbid U’ (uitademend)

Mijn eigen ervaring (Jan M.) bij het bidden op de ademhaling is als volgt.
Bij een onrustige ademhaling (stress) adem ik liever alleen de naam ‘Jezus’ in en uit: ‘Je’- in  en ‘zus’ –uit.
Dat doe ik zonder deze naam voortdurend letterlijk uit te spreken. Je kunt de naam ‘Jezus’ eenmalig uitspreken, om de naam daarna in gedachten in en uit te ademen.
Soms doe ik dat op de woorden ‘Abba Vader’ of Mara-natha’.
Het kan ook op de woorden ‘Gij in mij – ik in U’ of ‘U moet groeien – ik moet kleiner worden’, naar het woord van Johannes de Doper (Joh. 3:30).

Nog iets over de oorsprong van het Jezusgebed: in de oudste monnikentraditie (de woestijnvaders en enkele woestijnmoeders) bestond het Jezusgebed in de vorm zoals wij die kennen nog niet. Wel wijzen veelvuldige teksten, toespelingen en toepassingen van de oudvaders (en oudmoeders) op een herhalingsgebed om ontferming, en wordt dezelfde grondhouding verondersteld als bij het Jezusgebed.
De formulering zoals wij die kennen komt uit het zogenaamde hesychasme, een geestelijke stroming in de Grieks-orthodoxe Kerk vanaf de veertiende eeuw.

Het Jezusgebed als WANDELGEBED

Wist u dat je het Jezus-gebed heel goed al wandelend kunt bidden? Door je straat, je dorp, je stad of in de natuur.
Bij elke stap die je zet, bid je een lettergreep van het Jezus-gebed in de volgende variant:

                          Je - zus - Chris - tus - Zoon - van - God - ont - ferm - U - o - ver - ons

De ervaring leert dat dit gebed na enige oefening als het ware in je lijf gaat zitten. Bij wijze van spreken bidt je lichaam dan voor je !

En wist je dat de meeste trappen in onze woonhuizen 13 of 14 treden hebben? Precies genoeg om dit Jezus-gebed ook te bidden terwijl je de trap op- of afloopt !
Inmiddels bid ik het Jezusgebed (13 lettergrepen) ook als ik mijn Spambox leegmaak. Ik krijg eindeloos veel spam. Als ik 13 spamberichten heb, of een veelvoud ervan, dan maak ik de Spambox leeg. Bij elke muisklik bid ik een lettergreep van het Jezusgebed. Inmiddels ben ik dol op spam !

Zo kan bidden een levensstijl worden, een praktische toepassing van de oproep van Paulus 'bid onophoudelijk' (1 Tess. 5:17). Zie ook Gebedswandeling (inclusief zwerfvuilgebed) en Innerlijk Gebed

Voor informatie over gebedsevangelisatie en gebedswandelingen verwijzen we naar de activiteiten van Prayer Station, inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland. Wanneer in jouw woonplaats ...?

Voor meer artikelen over contemplatieve gebedsvormen zie ook http://www.stucom.nl/
Je kunt ook de site van Jos Douma bezoeken. Die biedt veel mogelijkheden voor momenten van verstilling, alsook varianten op het Jezusgebed.

Tot slot: sommige christenen vragen zich af of bovengenoemde gebedsvormen wel zuiver op de graat zijn. Voor het antwoord op die vraag verwijs ik naar een lezing die ik eind 2008 hield voor de landelijke werkgroep 'Bijbel en New Age', over Contemplatief Gebed en New Age. De tekst van die lezing heb ik nog wat uitgebreid en bewerkt (21 pagina's). Je vindt het hele verhaal hier.