Loven en prijzen is niet hetzelfde als danken. Het is ook weer wat anders dan aanbidden. Het ligt dicht bij elkaar, het ligt ook in elkaars verlengde, maar het is niet hetzelfde. Wat is het verschil?

Je kunt het beste keukentaal gebruiken om het verschil uit te leggen. Iemand heeft lekker gekookt en je wilt haar of hem bedanken. ‘Bedankt voor het lekkere eten’, zeg je dan. Je bedankt iemand voor wat je hebt gekregen. Maar misschien was het zo lekker - lekkerder dan anders - dat je graag een compliment wilt geven. Je wilt die ander prijzen. Je zegt: ‘Je hebt lekker gekookt’. Dat is loven, een compliment geven. Misschien was het wel zo bijzonder, zo overheerlijk, dat er duizenden engeltjes over je tong gefietst hebben. Je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen en je roept uit: ‘Je bent de beste kok van de wereld’. Dat is aanbidden. En aanbidding is de hoogste vorm van lofprijzing.
Je kunt ook zeggen: lofprijzing ziet Gods handen, aanbidding ziet Gods hart.

Wil je op dit gebied verder toegerust worden? Bekijk dan Regionale inspiratieconferentie - iets voor jullie?