Een oudere man ontmoet een jong meisje en groet haar. Ze reageert eerst niet, want ze lijkt in gedachten verzonken en groet later terug. "Sorry" zegt ze, "ik was aan het bidden."
"Bidden?", vraagt de man.
"Ja", zegt ze, "praten met God."
"God", vraagt de oude man, "de Schepper van hemel en aarde?"
"Ja", zegt het meisje.
De man: "En jij voert het woord?"

Nog een verhaal om duidelijk te maken waar luisterend bidden mee te maken heeft:een man brengt een bezoek aan rabbi Sjemarjahoe en praat aan één stuk door. Als de rabbi iets probeert te zeggen, valt de bezoeker hem onmiddellijk in de rede en praat meteen weer verder. Op een gegeven moment zegt de man: "Ik heb een wonderbaarlijk verhaal gehoord." Meteen onderbreekt de rabbi hem en zegt: "U liegt!". De man is stomverbaasd. "Waarom gelooft u me niet? Hoe kunt u bestrijden dat ik het verhaal heb gehoord, voordat ik zelfs de gelegenheid heb gehad om het te vertellen?" Rabbi Sjemarjahoe antwoordt glimlachend: "Dat is heel eenvoudig. Sinds u hier binnen bent, hebt u mij geen kans gegeven één enkel woord te zeggen. Hoe zou ik dan geloven dat u iemand de gelegenheid geeft om u een héél verhaal te vertellen?"

Kan ons bidden ook zo zijn, dat we wel hele verhalen tegen God houden, maar Hem niet de gelegenheid geven iets tot ons te zeggen? Luisterend bidden is een weg om deze monologen te doorbreken, om gebed meer tot een dialoog te laten zijn. Een dialoog ontstaat als we eerst het Woord van God lezen en zo Hem de gelegenheid geven tot ons te spreken. Maar ook kun je stil worden om Gods stem in je gedachten proberen te verstaan en om van daaruit te gaan bidden.
God kan op verschillende wijzen tot ons spreken: door een bijbelwoord, door mensen, door zijn schepping, door een tekst van een lied, en soms door een gedachte die zich onweerstaanbaar aan je opdringt.
In alle gevallen is de bijbel toetssteen voor het spreken van God.


LUISTEREN NAAR GODS STEM


A. Een oefening om je gedachten richting te geven om te bidden
(je kunt het samen doen, maar ook individueel)

1. Kom rein voor God.
    Lees daartoe eerst (samen) hardop Romeinen 12:1-2 en 1 Johannes 1:7-9. Bid in stilte rondom deze bijbelwoorden.

2. Lever je eigen gedachten in.
    Lees eerst Jesaja 55:8 en Spreuken 3:5. Bid in stilte rondom deze bijbelwoorden.

3. Vraag de Heilige Geest om jouw gedachten te vullen.
     Lees eerst 1 Korintiërs 2:10-12 en Johannes 16:13-15. Bid in stilte rondom deze bijbelwoorden.

4. Wees stil om Gods aanwijzingen te ontvangen over hetgeen waarvoor je (samen) kunt gaan bidden.
     Lees eerst Johannes 10:1-5 en 27-28. Bid rondom deze bijbelwoorden en wees stil. Neem hier geruime tijd voor en probeer ontspannen met de stilte om te gaan.

5. Vertel elkaar wat God je in gedachten heeft gegeven.
Bid daar (samen) voor. Lees daartoe eerst 1 Johannes 5:14-15 en Johannes 15:16.

B. Luisterend bidden voor elkaar

1.       We vormen groepjes van drie, desnoods vier personen, bij voorkeur met mensen die je niet zo goed kent.

2.       Spreek af voor welke persoon er in je groepje gebeden zal worden. Let wel: er is géén gesprek, voorafgaand aan het moment van gebed, over wat deze persoon bezighoudt of nodig zou kunnen hebben, of over de inhoud van de gebeden.

3.       Wees stil voor het aangezicht van God.

4.       In die stilte bid je voor die ene persoon in je groep voor wie er straks gebeden zal worden. Je vraagt eerst in stilte aan God wat je voor die ander mag bidden. Vervolgens ben je vijf minuten stil. Zijn er bepaalde gedachten of beelden die bij je bovenkomen?

5.       De cursusleider sluit de stilte af met een gebed.

6.       Nu deel je je gedachten of beelden met elkaar, en je gedachten over hoe te bidden voor de ander. Soms zijn mensen heel verbaasd hoe exact de behoeften van de ander worden benoemd. Dan mag je dat ontvangen als een geschenk van de Heilige Geest. (Het kan zijn dat ook de persoon voor wie gebeden wordt, een gedachte of beeld krijgt; deel dat dan.)

7.       Als er geen duidelijke gedachten of beelden zijn, dan mag je daar ontspannen mee omgaan.
Ook dat kan en dat mag.

8.       Wat we in stilte voor die ene persoon ontvangen hebben, leggen we nu samen in gebed voor God neer.

C. Luisterend bidden voor land, regio, stad of dorp

1.       We vormen groepjes van drie, desnoods vier personen, bij voorkeur met mensen die je niet zo goed kent.

2.       Bepaal van te voren waar je gemeenschappelijke focus voor deze tijd van gebed ligt: bij land, regio, stad of dorp.

3.       Wees stil voor het aangezicht van God.

4.       In die stilte bid je voor ons land, onze regio, onze stad of ons dorp.

5.       Je vraagt eerst in stilte aan God wat je mag bidden. Vervolgens ben je vijf minuten stil. Zijn er bepaalde gedachten of beelden die bij je bovenkomen?

6.       De cursusleider sluit de stilte af met een gebed.

7.       Nu deel je je gedachten of beelden met elkaar. Is daarin een bepaalde overeenstemming? Wordt er een lijn zichtbaar? Is er herkenning vanuit de actuele situatie?

8.       Wat we in stilte ontvangen hebben, leggen we nu samen in gebed voor God neer.

(de oefening B en C zijn ontleend aan:  M.D. Geuze, Streef om te profeteren! Lessen voor beginners. Te bestellen via het Huis van Gebed, Brinkersweg 27, 8071 GR Nunspeet, 0341-262510, www.huisvangebednunspeet.nl)

D. Lectio Divina
Een bijzondere vorm van luisterend bidden is de Lectio Divina: (bijbel)lezen - stil worden - herlezen - nog eens stil worden - nog eens lezen en stil worden – van daaruit tot gebed komen. De Lectio Divina kan alleen of in een kleinere groep.

E. Bidden in stilte
Je kunt ook denken aan het Jezusgebed of aan het Innerlijk Gebed