Jezus, een man van tegenstellingen

Kerkvader Gregorius van Nazianze leefde in de vierde eeuw na Christus en is samen met de Basilius de Grote de grondlegger van het kloosterleven in de oosterse christenheid. Van hem is het volgende citaat overgeleverd:

Jezus begon zijn bediening met honger,
hoewel Hij het Brood des levens is.
Jezus eindigde zijn aardse bediening met dorst,
hoewel Hij het Levende water is.
Jezus was afgemat, maar Hij is onze Rust.
Jezus bewees eer, maar Hij is de Koning.
Jezus werd beschuldigd van bezetenheid,
maar Hij werpt de demonen uit.
Jezus weende, maar Hij veegt tranen af.
Jezus werd verkocht voor dertig zilverlingen,
maar Hij kocht de wereld vrij.
Jezus werd als een lam ter slachting geleid,
maar Hij is de Goede Herder.
Jezus stierf, maar door zijn dood
vernietigde Hij de kracht van de dood.

Je kunt van zo'n prachtig citaat ook een krachtig gebed maken:

Heer Jezus, U begon uw bediening met honger, hoewel U het Brood des levens bent.
U eindigde uw aardse bediening met dorst, hoewel U het Levende water bent.
In uw aardse leven was U afgemat, maar U bent onze Rust.
Heer Jezus, U bewees eer, maar U bent zelf de Koning.
U werd beschuldigd van bezetenheid, maar U werpt zelf de demonen uit.
U weende, maar U veegt tranen af.
Heer Jezus, U werd verkocht voor dertig zilverlingen, maar U kocht de wereld en ons leven vrij.
U werd als een lam ter slachting geleid, maar U bent de Goede Herder.
U stierf, maar door uw dood vernietigde U voor altijd de kracht van de dood.