In de derde week van juni waren we met 12 mensen op retraite, op het prachtige landgoed van Klein Sion in Leuvenheim (onder Zutphen). Er was tijd voor stilte, voor ontmoeting, en was ruim de tijd om te bidden en om te vasten. We deden ons tegoed aan het Woord van God en we zongen Gods lof.
Eén van de onderdelen van het programma was een gebedswandeling met een biechtspiegel. Een biechtspiegel is een soort controlelijst voor zelfonderzoek. Zo af en toe moet je dat doen: voor de spiegel gaan staan en jezelf de vraag stellen hoe het er voor staat in je handel en wandel, je wandel met God en met mensen.

Voor één van de deelnemers was het een heel verrassende ervaring, getuige deze terugblik:"Mijn ervaring tijdens de gebedswandeling van de biechtspiegel is, dat God mij heeft laten zien dat ik wel heel veel aan mezelf denk. Vooral thuis heb (herstel: had) ik daar een handje van. Wanneer ik iets wou en het kon niet, speelde ik het toch altijd op de één of andere manier klaar om het voor mekaar te krijgen. Natuurlijk pure manipulatie. Dat heeft God mij laten zien en dat heb ik beleden. Nu doe ik echt mijn best om dit niet meer te doen en te accepteren zoals het komt. Ik schrok eerst van het antwoord van God, maar ik moet bekennen dat het wel waar was. Het zette me aan het denken. Waarom? Omdat het woord van Jezus: 'Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien!' mij aangereikt werd. En dat is wat ik wil…….God zien. Ik ben dankbaar voor de biechtspiegel en het antwoord van God."

Voor wie zelf eens voor de spiegel wil gaan staan: Kijk eens in de biechtspiegel ....