10voortieners

Wel eens op www.tienvoortieners.nl gekeken? Je kunt er een scheurkalender bestellen, met 70 dagen lang een inspirerend stukje over de leefwerelden van de tieners, hoe we daar als volwassenen op reageren, wat tieners ten diepste willen (meestal geen stilte … daar zitten puberhersenen niet op te wachten).

Op dag 21 lees je samengevat het volgende,:
“Hoe komen niet-christelijke jongeren eigenlijk tot geloof? En wat kunnen we doen om ze te bereiken? Uit een onderzoek komen vijf kernwoorden naar voren:
1. Relaties - 2. Positieve uitstraling - 3. Religieuze ervaringen - 4. Kinderervaringen - 5. Gebed

Dus:

  • Stimuleer gelovige jongeren om relaties aan te gaan met niet-christelijke leeftijdsgenoten.
  • Wees je ervan bewust dat je daden laten zien wat je gelooft. Heb een liefdevolle houding naar niet-christelijke jongeren.
  • Wijs religieuze ervaringen niet af, maar verwijs naar God.
  • Onderken de waarde van ervaringen in de kindertijd. Organiseer kinderactiviteiten.
  • Wees je bewust van de kracht van gebed. Bid met en voor jongeren.         (Vincenza La Porta, Evangelische Alliantie)

Aan deze scheurkalender 10 voor tieners kun je ook een gebedsactie koppelen. Projectleider van Youth & I is Wilma Luiten. Zij legt uit dat volwassenen, die de kalender gebruiken, juist daardoor voor een tiener gaan bidden. De kalender uit 2011 is intensief gebruikt in de Pinkstergemeente in Doetinchem, waarbij Wilma Luiten is aangesloten. De jongerenwerkers koppelden volwassenen aan een tiener. Twintig procent van de tieners mailde gebedspunten naar degene die voor hen bad. Wilma Luiten: 'Het mes sneed aan twee kanten. Tieners waarderden het gebed en volwassenen raakten betrokken bij het leven van tieners.'

Wil je de kalender bestellen? Voor € 10,- en nog wat verzendkosten heb je een schat in huis.
Kijk op www.tienvoortieners.nl

 

Ik voeg er een mooi inzicht aan toe van Edward de Kam, (oud-)directeur van Youth for Christ Nederland. Hij zegt: "In onze tijd vraagt missionair jongerenwerk om een bepaalde grondhouding van de werkers.
Be -          wees een identificatiefiguur voor de jongeren, iemand uit één stuk.
Bless -     zegen, door goede dingen te doen, vooral voor, met en door jongeren.
Belong -   gevolg: daar willen jongeren bijhoren.
Believe -   vervolgens groeit er geloof – in het verhaal van Jezus.
Behave -   Jezus volgen gaat ook invloed hebben op je gedrag en je levensstijl.

Wij hebben als kerken en gemeentes de neiging andersom te denken: eerst Behave (’zo zijn onze manieren, gedraag je als je in onze kring bent’), dan ook Believe (geloof met ons in de boodschap van Jezus), dan pas Belong (nu hoor je erbij) en dan pas Bless en Be. In het missionair jongerenwerk is bekering is vooral een proces. En veel minder een ‘Damascus-ervaring’ zoals bij Paulus.Het is veel meer een ‘Emmaus-ervaring’, samen op reis, Jezus wandelt mee en al pratende en doende gaan de ogen open, temeer omdat steeds minder jongeren een christelijke achtergrond hebben. Het is dus een proces van de lange adem, waarbij het gaat om een radicale heroriëntatie op alle terreinen van het leven die onder de heerschappij van Christus gebracht mogen worden.

 

Tot slot: kijk ook eens op WakeUp Deborah, de uitdaging om 15 minuten per dag te bidden voor de nieuwe generatie, om een verschil te maken in het leven van kinderen en jongeren.

Jan Minderhoud