Tijdens deze tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren roept Alpha Nederland christenen op allemaal hetzelfde gebed te bidden. De organisatie heeft daarvoor een gebed geschreven dat ze via verschillende kanalen verspreidt. Het gebed is opgebouwd uit vier delen: aanbidding - gebed om eenheid - gebed om de komst van de Heilige Geest - gebed voor de omgeving.

Het gebed is door Alpha Nederland geformuleerd en voorgelegd aan kerkleiders van rooms-katholiek tot gereformeerd, pinkster en evangelisch. Het gebed voor eenheid sluit aan bij Johannes 17, waar Jezus bidt: “Laat hen allen één zijn zoals wij één zijn”. Datzelfde deel sluit ook aan bij 1 Korintiërs 13, waar de woorden 'geduldig, vol goedheid, zonder jaloezie en ijdel vertoon', allemaal eigenschappen zijn die in dat bijbelgedeelte aan de liefde worden toegeschreven.

Om het gebed te bidden klik hier
En hier vind je een A3-printversie of een versie via Whatapp

 

Jan Minderhoud en Robbert-Jan Perk