In de vorige Blog schreef ik iets over Tim Keller, predikant in New York, dit n.a.v. mijn laatste preek over Paulus.
Nu een citaat over zijn gebedsleven. Hij vertelt hoe het intensieve gebed zijn leven heeft veranderd:

"In mij zit een menselijke, zondige kant die graag succes en eer wil. Gebed helpt mij de juiste motieven te hervinden. Voor mij is bidden vooral een heroriëntatie: ik herinner me opnieuw wie God is en wie ik ben. Als ik tijd doorbreng met God, zie ik het juiste perspectief. God maakt me kleiner als ik teveel van mezelf denk, maar richt me juist op als ik mezelf te min acht. Daarom móet ik veel bidden. Als ik dat niet doe, zink ik weg in trots of wanhoop."

(EO-Visie, juli 2014)