"Het herstel van de kerk moet zeker komen van een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts overeenkomt in zijn onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus.Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen." (Dietrich Bonhoeffer)

In de afgelopen jaren hebben velen van ons gezocht naar begaanbare wegen voor de kerk van de toekomst. Studiedagen, werkbezoeken, conferenties kwamen en gingen, en iedere keer weer was daar het diepe verlangen naar bruikbare handreikingen, vooral om in de eigen kring verder te komen op een manier die relevant en authentiek is.

Op 18 februari j.l. hadden we met elkaar een inspiratiedag over de ontluikende monastieke beweging in Nederland, in het Dominicanerklooster in Zwolle. Het was uitermate boeiend en verrassend om daar allerlei soulmates (zielsverwanten) tegen te komen die in dit verlangen delen. En we mochten ontdekken dat juist in deze monastieke traditie zoveel levende bronnen te vinden zijn die ons weer kunnen oplichten en optillen, ook om in deze weg mensen mee te nemen.

Wat mij persoonlijk het meest geraakt heeft, was het gedeelde inzicht en de ervaring dat op heel veel plekken kleine kerngroepen van bezielde mensen zich op deze weg bewegen en uitstrekken, en dat ze in deze ontdekkingsreis  anderen willen meenemen. Niet met strak omlijnde projecten en programma’s, maar tastend, luisterend, stapsgewijs, creatief delend, op weg gaan. De ontmoeting, de stilte, goed luisteren en je laten verrassen door de ander die mee op weg is... In onze heftige tijd van vele impulsen is dat echt een oase-ervaring, die ook voor onze geloofsgemeenschappen van grote waarde kan zijn. Ik ben benieuwd hoe dit in Nederland gaat beklijven, hoe dit wortel gaat schieten en vrucht zal dragen.

Op www.monastiekandersmissionair.nl vind je veel output van deze inspiratiedag op 18 februari.
Verder is www.keltischegebeden.nl een goede vindplaats.
Op www.facebook.com/opwegindestilte is ons Nijverdalse avontuur op dit gebied te volgen.

Om verder te lezen op deze website: twee artikelen in Nieuw monastiek leven in Nederland

 

Robbert-Jan Perk, Nijverdal