Anja den Bok werd driemaal bruid: als kind, als non en als echtgenote. Haar toegewijde leven aan God en de kloostergemeenschap werd overhoop gegooid toen ze verliefd werd op Jan Willem.
Driemaal gaf ze haar hart in volle overgave, maar na zoveel jaar blijft voor haar de vraag wat eeuwige trouw eigenlijk betekent. Deze biografie is een zoektocht naar het antwoord.

Dit jaar publiceerde ex-non Anja den Bok haar levensverhaal in de autobiografie ‘Driemaal bruid’.
En voor deze Adventstijd schrijft Anja behartenswaardige dingen over stilte te midden van de Kerstdrukte: Vriend(in) zijn van de stilte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Zijlstra: Vriendschap

‘Twee goede vrienden
 heb ik verloren:
 stilte mijn tweelingbroer,
 eenzaamheid mijn boezemvriend.
 

 Twee slechte vrienden
 heb ik gewonnen:
 rumoer mijn reisgenoot,
 lawaai mijn levensgezel.
 
 Daarmee heb ik, lieve Vader,
 de vriendschap met U
 op het spel gezet,
 zo niet verspeeld.

 Wat ben ik een dwaas.
 Help mij, vraag ik U
 de slechte vrienden te mijden,
 gewelddadig als ze zijn.

 Wakker de vlam aan,
 de kleine vlam van de hoop,
 dat ik mijn goede vrienden hervind,
 stilte en eenzaamheid.

 En dat ik hervind
 - Gij zijt de Getrouwe -
 de stille omgang met U,
 de uitgesproken vriendschap.

Zie ook Retraite in stilte - Kleopasdagen