Vanaf het voorjaar (2017) ben ik aan het schrijven aan een nieuw boek. De voorlopige titel is: Genezing en bevrijding in de tussentijd. Dit is niet meer dan een werktitel en tegelijk zeg ik daarmee veel over de inhoud:

  • Wat zit er nou achter dat in het werk van genezing en bevrijding (en dat is geen optie, maar een bijbelse opdracht! ) God soms zo verrassend ingrijpt en antwoordt op onze gebeden, alsof de hemel openscheurt, en dat in andere situaties de hemel van koper lijkt en processen van genezing en bevrijding uiterst taai zijn of gewoon stagneren?
  • Wat is daarin het verschil tussen genezing en bevrijding? En ook: tussen lichamelijke en innerlijke/emotionele genezing? Want met vele anderen zeg ik dat God eerder bevrijding dan genezing geeft.
  • Wat betekent het gegeven dat het Koninkrijk van God weliswaar 'reeds' onder ons is, maar ook 'nog niet'? En dat we nog steeds wachten op het volle Koninkrijk van God, op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel?
  • Wat kunnen belemmeringen en valkuilen zijn in de Dienst der Genezing en in de Dienst der Bevrijding?
  • Wat zeggen we als we zeggen dat God 'soeverein', ook in zijn reactie op onze gebeden om genezing en bevrijding? En: kan God zich ook verbergen? Kan God ook een weg gaan met het lijden, en kan dat lijden zelfs Gods bedoeling zijn?

In het boek hoop ik nog veel meer thema's uit te werken, bijvoorbeeld de vraag:

  • Wat zijn de grotere werken die de leerlingen en wij volgens Jezus zullen doen (Joh. 14:12)?
  • Op welke manier is er een verschil tussen Jezus’ bediening en de onze?
  • Waaraan moeten we denken bij Paulus'  ‘doorn in het vlees' (2 Kor. 12)? Was dat een ziekte of had het meer met tegenstand in zijn bediening te maken? Of van allebei wat?
  • En wat betekent het dat in de striemen van Jezus er voor ons genezing is (Jes. 53, Mat. 8)?

Vanaf deze zomer plaats ik maandelijks een nieuwe blog over dit boek, Voor deze maand drie casussen over wel genezen (innerlijk, lichamelijk) of bevrijd worden. De volgende keer drie verhalen waarin dat juist niet gebeurde...

Jan Minderhoud

Lichamelijke genezing
In september 2016 was iemand met wie ik veel samenwerk op de There is More-conferentie. Hij moest wel wat scepsis overwinnen, vooral omdat de naam van Randy Clark verbonden werd aan de zogenaamde Torontoblessing van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Het boek van Randy Clark Er is meer! Leven onder een open hemel (2016) stelde hem echter gerust. Hij mocht, te midden van vele andere genezingen, getuige zijn van een bijzondere ervaring: ‘Voor me zat een jong gezinnetje, vader, moeder en drie meisjes van onder de tien. Ik vroeg me af wie van hen genezing nodig had. Randy ging bidden voor mensen die na een operatie metaal in hun lichaam hadden (pinnen, plaatjes, etc.) en die daar last van hadden. Zo’n 35 mensen staken hun hand op. Ook de man die voor me zat. Terwijl Randy bad, zag ik dat de man voorzichtig zijn knieën aan het testen was. Eerst met veel twijfel. Je kon het verlangen in z’n ogen zien. Het ging steeds beter. Ik zag hoe blij z’n dochters werden – heel ontroerend. Later ging de man de rij uit en begon in de hal te hollen. Z’n vrouw en kinderen konden hun ogen niet geloven. Ik vroeg aan een van de meisjes voor me: “Je hebt zeker wel veel voor je vader gebeden he?” “Vroeger wel,” zei ze. Intussen holde haar vader onder gejuich en handgeklap naar het podium waar hij z’n verhaal deed. Hij vertelde dat hij na een ongeluk een pin in z’n knie had gekregen. Later is die pin weer verwijderd en daarbij is z’n knie beschadigd. Hij kon niet meer goed lopen. En nu holde hij!’

Innerlijke genezing
‘Gaby’ vertelt het volgende over haar proces van innerlijke genezing: ‘Als ik terugkijk op mijn leven heb ik altijd geweten dat God er voor mij was. Ik voelde me vaak eenzaam, maar ik was nooit alleen. Ik groeide op in een familie met veel taboes, leed, pijn, onbegrip, verdriet en weinig liefde. Tot mijn negende woonde ik bij mijn oma en ging het redelijk goed. Maar daarna werd mijn leven een aaneenschakeling van vervelende gebeurtenissen. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat ik niets waard was. Ik was, zoals je dat noemt, een ongelukje. Na verschillende therapieën, gesprekken, cursussen en vele gebeden had ik nog steeds het gevoel dat er iets was waar ik de vinger niet op kon leggen. Het enige wat ik zeker wist was dat God boos op mij was. Ik had zoveel zonden gedaan, ik zou nooit goed genoeg voor Hem zijn. In oktober 2015 werd ik gewezen op de mogelijkheid voor een traject voor bevrijding en innerlijke genezing. Wat een strijd om daar terecht te komen... Uiteindelijk begonnen we. We werkten met een werkboek Schoon Schip[2] en met gebeden om innerlijke genezing uit de school van Leanne Payne. God heeft mij in dit traject gaandeweg genezen van al mijn innerlijke verwondingen. Hij heeft mij laten zien en ervaren dat Hij echt van mij houdt, en dat deed Hij vooral door in de thuissituatie heel krachtig tot mij te spreken. De verandering was zo intens en bijzonder, dat alleen God dit gedaan kan hebben. Het gaf bevrijding van mijn minderwaardigheidsgevoelens, van mijn trots, mijn schuld en mijn me zo vaak schuldig voelen. Ik heb vergeving gekregen van God, van mensen en heb zelf ook mensen echt vergeven. Wat een bevrijding! Alle eer en glorie aan Hem! God wees mij niet af. Hij stond met beide armen wijd open op mij te wachten.’

Bevrijding
‘Pauline’ gaf onderstaand getuigenis in de samenkomst van haar kerk: ’Meer dan twintig jaar ben ik in het occulte wereldje bezig geweest. Mijn lijfspreuk was: ‘Onderzoek alles en behoud het goede.’ In de loop der jaren ben ik lid geweest van verschillende kerken, maar het occulte bleef trekken. De laatste jaren was ik lid van een spiritistische vereniging, maar later bezocht ik ook het Leger des Heils. Ik kwam steeds dichter bij de Heer te staan en heb het lidmaatschap van de spiritistische vereniging opgezegd. Op een zondagochtend ging ik, op aanraden van de majoor van het Leger, naar een morgendienst over bevrijdingspastoraat in een Evangeliegemeente in mijn woonplaats. Ik kocht daar het werkboek Schoon Schip en las hem nog diezelfde middag door, met alle Bijbelgedeeltes erbij. Ik werd bevrijd door de Heer zelf!’
Later vertelde zij het volgende. ‘Ik had veel paranormale studieboeken. God maakte me duidelijk dat deze weg moesten. Ik heb ze allemaal verscheurd en in de container gedaan. Enkele maanden later ging ik beseffen dat ik verslaafd was aan kalmerende middelen en slaapmiddelen. Na gebeden besloot ik dat af te bouwen. Na  vijf dagen was ik zonder problemen van mijn verslaving af. Na een kleine terugval maanden daarna ben ik nu helemaal vrij.
Ook had ik een verzameling kristallen waar ik op een occulte manier mee omging. Ik gebruikte ze voor een genezende werking en laadde ze op bij volle maan. De Heilige Geest maakte me duidelijk dat ik hier afhankelijk van was. Ik heb ze uit mijn kamer verwijderd.
Ik had al dertig jaar stemmen in mijn hoofd. Die praatten altijd. Ook heb ik vijf psychoses gehad. Het was nooit stil in mijn hoofd. Nu is het al zes maanden stil, gewoon heerlijk! Tot slot: ik hield mensen altijd op een bepaalde afstand, vooral mannen. Aan lichamelijk contact had ik een gloeiende hekel, door een heel nare seksuele ervaring op mijn elfde. Zonder dat ik het in de gaten had, ging ook dit veranderen. Ik ging spontaan mensen omhelzen en kussen. Verder merkte ik dat mensen mij nu spontaan gaan omhelzen en dat ik me dan gelukkig en blij voel. God blijft in mij werken! God geeft genezing op allerlei gebieden, dat is pas echt genezing! Halleluja!’