31 oktober 2017 – 500 jaar geleden Hervormingsdag !

Heilige en liefdevolle Vader in de hemel,
We danken U voor de Kerkhervorming van de zestiende eeuw,
voor de herontdekking van Uw Woord, van het werk van Uw Zoon en van Uw Geest
en voor haar zegenrijke gevolgen in de achter ons liggende eeuwen tot vandaag toe.
We danken U ook voor de opwekkingen die U daarna hebt gegeven.
U bent trouw aan Uw Woord, aan Uw schepping, aan Uw volk Israël, aan Uw gemeente, aan alle gelovigen, ook aan mij. Wij prijzen en aanbidden U.
We bidden U om vergeving voor wat we met Uw werk in de Kerkhervorming en de opwekkingen daarna hebben gedaan.
We zijn niet trouw geweest aan Uw Woord, aan het werk van Uw Zoon en van Uw Geest.
We belijden U onze zonden en schuld. We verootmoedigen ons voor U.
Herstel Uw volk Israël, Uw gemeente, Uw schepping, naar Uw beloften.
Geef een nieuwe Kerkhervorming, zodat Israël, Uw gemeente, Uw schepping tot Uw bestemming komt, tot eer van Uw Naam en tot zegen van velen.
Laat de aarde vol worden van Uw heerlijkheid.
Heere Jezus, kom spoedig terug om Uw Koninkrijk op te richten voor Israël en de volken.
Geef dat we dan allen bereid zijn om U te ontmoeten en te begroeten:
‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de HEERE. Hosanna, in de hoogste hemelen’.
Uit genade. Amen.
 
Uit: HERVORM ONS NAAR JEZUS’ BEELD,
Bijbels dagboekje  voor het gedenken van de Kerkhervorming (1517-2017)
Ds. M.D. Geuze, Nunspeet

zie ook de webwinkel van het Huis van Gebed