Al meer dan 12 jaar mag ik samen met ds. Robbert-Jan Perk (zie ook Robbert-Jan Perk) deze website beheren. Gisteren, 6 september, nam Robbert-Jan definitief afscheid als gemeentepredikant in Nijverdal (Hulsen - de Kruidenwijk). Het was een afscheid in meerdere fases. Eerst was er op 31 mei, op Pinksterzondag, een voorlaatste kerkdienst als gemeentepredikant. Toen nog zonder kerkgangers, wegens de corona. Vervolgens meerdere afscheidsmomenten op afgelopen vrijdag en zaterdag. En gisteren dan de afscheidsdienst, met - opnieuw wegens corona - ca. vijftig genodigden en in totaal ca. honderd aanwezigen. Omdat ik samen met mijn vrouw Willy aanwezig was, geef ik een korte impressie.

 

 

 

 

 

 


In en rondom de kerkdienst waren er meerdere memorabele momenten. Allereerst was er de bevlogenheid van Robbert-Jan in de kerkdienst. In de gebeden, in de warme woorden, in de preek vanuit Efeziërs 3:14-21 en Openbaring 3:7-11. Die bevlogenheid kan niet zomaar menselijk enthousiasme zijn, nee, het is een vuur in dienst van Jezus Christus en zijn evangelie en onder leiding van de Heilige Geest. Dat vuur brandt al heel lang in het hart van Robbert-Jan, vanaf het moment dat hij als tiener zijn leven toevertrouwde aan God en de weg van Jezus is gaan volgen.

Vervolgens waren er meerdere sprekers die ons trakteerden op mooie anekdotes. Wat me daarin het meest trof: hoezeer Robbert-Jan een mensen-mens is. Iemand die oprecht belangstellend is in het wel en wee van de ander. Een echte verbinder. Een pastor met een ruim hart. Iemand die in staat is om met mensen op te lopen en dat soms ook letterlijk doet. Hoeveel mensen zullen niet samen met Robbert-Jan op de Sallandse heuvelrug gewandeld hebben en van hart tot hart met elkaar hebben gesproken?

Zie Robbert-Jan maar als een pelgrim, ook nu hij als emeritus-predikant verder gaat en Nijverdal verlaten heeft. Helemaal in lijn hiermee bad Robbert-Jan aan het begin van de afscheidsdienst dit gebed met ons, een gebed voor pelgrims van de Anglicaanse aartsbisschop Sentamu.

Voor wie als pelgrim verder wil bidden, zie ook Reiszegen en Reiszegen - Orde van Dienst

Jan Minderhoud