• “Wie veel kritiek heeft ná de preek, heeft meestal weinig gebeden vóór de preek.”

• “Een dag omzoomd door gebeden is minder gerafeld.”

• “Er is niets waardoor wij iemand zo leren liefhebben, als door voor hem te bidden.”

• “Life is fragile - handle with prayer.”

• “Praat eens wat vaker met God in plaats van met je plantjes.”

• “Seven days without prayer makes one weak.”

• “Alleen maar tot God bidden als er problemen zijn . . . is hetzelfde als alleen maar naar je vader gaan als je geld nodig hebt.”

• “Een gebed is meer dan 112.”

• “If you can't sleep, don't count sheep, but talk to the Shepherd.”

• “Don't just stand there; pray something!”

• “Geen mobieltje en toch altijd bereikbaar . . . praat eens wat vaker met God.”

• “Onthaasting? GOD heeft altijd tijd!”

• “Online with God? Just pray!”