"Jezus bad alsof het iets uitmaakte, alsof de tijd die Hij aan bidden besteedde ten minste zo veel betekende als de tijd die Hij aan mensen besteedde.” (Philip Yancey, Bidden, pag. 88)

 "Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden."  (Andrew Murray, Zuid-Afrikaans predikant en schrijver)

 "Het gebed is de schakel die ons verbindt met God. Het is de brug die iedere kloof overspant en die ons draagt over iedere afgrond van gevaar of nood." (A.B. Simpson)

"Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!"

"Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt....."

"Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid." (Maarten Luther)

"Het is niet zo dat drukte tot gebedsloosheid leidt, maar het is omgekeerd: gebedsloosheid leidt tot drukte."

"Onze gebeden en Gods genade zijn als twee emmers in een put; als de ene naar boven komt, daalt de andere."

"Wij bidden vaak om zilver, maar de Here schenkt ons goud. Het goud dat ons uit genade geschonken wordt is de Heilige Geest." (Maarten Luther)

"De enige zorg van de duivel is om heiligen van het gebed af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijsheid, maar beeft wanneer wij bidden" (bron onbekend)

"Een gebedskring is als het ware de binnenkamer van de gemeente. Gebed is de kurk waar de gemeente op drijft.”

"Spant u in vaker samen te komen voor het dankgebed en de lofprijzing van God, want als u vaak samen­komt, wor­den de machten van satan vernietigd." (bis­schop Ig­na­tius in zijn brief aan de Efe­ziërs, 2e eeuw)

“De wereld wordt niet alleen beïnvloed door de grote gebaren van helden, maar ook door de optelsom van de kleine duwtjes van een leger van eerlijke, onbekende mensen.” (Helen Keller)

"Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed." (Corrie ten Boom)

“Bidden: je kijkt het verst, met je ogen dicht.”

"Bidden betekent de hemel boven de mensen openen, zodat zij hun verbondenheid met God mogen ervaren als hun eigenlijke heil." (Anselm Grün, Wonen in het huis van de liefde, pag. 42)

"Als je bidt voor regen, moet je ook dealen met de modder." (Denzel Washington, acteur)

“De belangrijkste mensen in de wereld van vandaag zijn de mensen die bidden. Ik bedoel niet degenen die praten over gebed; ook niet degenen die een mooie uiteenzetting over het gebed kunnen geven. Maar ik bedoel die mensen die de tijd nemen om te bidden. Ze hebben eigenlijk geen tijd. Die tijd moet van iets anders worden afgenomen. Dat andere is belangrijk, heel belangrijk en dringend, maar toch altijd nog minder belangrijk en minder dringend dan gebed.” (S.D. Gordon)

"Gebed is de beste conversatie van de dag. Het beste is om naar God te gaan voordat je je zorgen bij iemand anders brengt." (Sadie Robertson, actrice)

"Wat we kunnen doen, hoe gebrekkig we ook zijn, is God zien in andere mensen en ons best doen om vol genade naar hen te kijken. Dat is waar ik naar streef, waar ik elke dag voor bid om dat te doen." (Barack Obama, president van de Verenigde Staten van Amerika, 2009-2017)


Voor Citaten over stilte hier,  

en citaten over Vasten hier.