"Stilte is een ruimte die gekleurd wordt door de aanwezigheid van de Ander.
 Een ruimte die bedoeld is om op Adem te komen. Stilte is de moeder van het gebed."


Maar als Hij er niet was ........
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte
geen sprake.
Alleen maar van zwijgen
zo hard als graniet
en dat kan je
doodeenzaam maken.
Maar de stilte:
dat is een tweestemmig lied
waarin God en de mens
elkaar raken.

(Guillaume van der Graft)

"Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest."

"Om onze geestelijke vrijheid te beschermen is het nodig om te zorgen dat de media niet als een ongeremde stroom onze huiskamers binnenkomen. We kunnen betere bronnen aanboren die ons beter van dienst zijn. Meer stilte in ons leven, om dichterbij de Bron te komen, die ons het Woord en het Brood van het leven geeft."
    (priester Michel Hagen, Wassenaar, in Katholiek Weekblad, Veertigdagentijd 2013)

'Twee goede vrienden
heb ik verloren:
stilte mijn tweelingbroer,
eenzaamheid mijn boezemvriend.
Twee slechte vrienden
heb ik gewonnen:
rumoer mijn reisgenoot,
lawaai mijn levensgezel.
Daarmee heb ik, lieve Vader,
de vriendschap met U
op het spel gezet,
zo niet verspeeld.
Wat ben ik een dwaas.
Help mij, vraag ik U
de slechte vrienden te mijden,
gewelddadig als ze zijn.
Wakker de vlam aan,
de kleine vlam van de hoop,
dat ik mijn goede vrienden hervind,
stilte en eenzaamheid.
En dat ik hervind
- Gij zijt de Getrouwe -
de stille omgang met U,
de uitgesproken vriendschap.

(Jaap Zijlstra: Vriendschap)

Stilte

Ik ontdekte dat ik minder
en minder te zeggen had
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
In die stilte hoorde ik de stem van God.

Sören Kierkegaard


Wil Derkse is auteur van twee waardevolle boeken: Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven (2003) en Gezegend leven. Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt (2007). In een interview vertelt hij hoe zijn broer voor zichzelf een stilteladder heeft ontwikkeld:
1. elke dag een stil half uur;
2. elke week een stille avond;
3. elke maand een stille dag;
4. elk kwartaal een stil weekend;
5. elk jaar een stille week.
(waarbij de stilte verschillend ingevuld kan worden, bijvoorbeeld wandelen, bidden, meditatie, lezen)

Zelf omlijst ik (jan m) mijn tijden met de Vader ook wel met verstillende muziek. Mooie handreikingen daartoe, incl. momenten van muziek, geeft Jos Douma. Op andere momenten benut ik de muziek om aan mijn voorbede of lofprijzing 'woorden te geven'.

Je kunt ook kiezen voor een stiltetraining of een stiltelezing. Zie daarvoor de mooie programma's die Mirjam van der Vegt aanbiedt. Ook haar boeken wijzen je een weg naar de stilte. Met speciale aandacht voor het 'Stiltedagboek met 365 bijbelmeditaties'.


Klik hier voor Citaten over gebed en hier voor citaten over Vasten.