Er zijn weinig boeken over het belang van het gezamenlijk gebed. Er wordt ook weinig onderwijs over de principes van het samen bidden gegeven.

De in Engeland geboren Messiasbelijdende Jood Lance Lambert is daarin een uitzondering. Hij schreef het boek Een huis van gebed – het belang van samen bidden (Barnabas, Heerenveen, 2013). Het boek bevat ook veel voorbeelden van profetisch gebed voor Israël en het Midden-Oosten. Hoezo actueel?

Wat mij het meest treft in het boek is zijn oproep: "Zoek ernaar om te bidden onder de leiding van de Heilige Geest". Dus niet bidden volgens onze eigen lijstjes, niet de lijstjes die anderen bij jou neerleggen, maar zoek elke keer weer naar de leiding van de Geest. Het is Jezus zelf die in ons midden wil zijn, als Hoofd, zeg maar als bestuurscentrum van waaruit de gebedsgroep opereert. En als Hij er is, dan wordt er van daaruit vanzelf 'eensgezind' gebed (Mat.18:19-20).

Ook benadrukt Lance Lambert het gegeven dat je je door te bidden in de geestelijke strijd beweegt. Want “satan beeft als een riet, als hij de zwakste heilige op de knieën ziet.” (William Cowper)

Het boek bevat vooral veel praktisch onderwijs.

Voor een samenvatting klik hier.