Je kunt alleen bidden, maar ook met anderen samen.
Bidden in groepen kan op verschillende manieren: in de zondagse eredienst, in samenkomsten, in een morgengebed of in een vesper.
Samen bidden kan ook in gebedskringen en gebedstrio's.

In de gebedskring of een gebedstrio bid je het meest dynamisch volgens het zogenaamde Conversatiegebed.
Kijk ook eens op dit bestand met principes voor effectieve voorbede

Voor een gebedskring of gebedsgroep - zeker in een kerk, gemeente of op een school - is het van wezenlijk dat de kerk of de school op de hoogte is van jullie bestaan. Meer dan dat: als het goed is, is er een wisselwerking, contact over en weer. Een gebedskring kan beter een bouwsteen dan een zwerfsteen zijn ! Omdat nog teveel gebedsgroepen - zeker figuurlijk - in een achterkamertje van een kerkgebouw of schoolgebouw opereren, dagen we je uit om je laten zien wie je bent.

Lees daarom het volgende document Gebedsgroep, laat zien wie je bent ! en ontwikkel je eigen communicatieplan(netje).