1. Eén persoon dankt en bidt. De gebedspunten zijn tevoren door de deelnemers aangedragen of voorgelezen.

 2. Hetzelfde als 1, maar er wordt afgesloten met gemeenschappelijk stil gebed, waarin ieder in stilte een eigen gebed bidt. Desgewenst kan iemand nu ook hardop een gebed bidden.

 3. Het bidden en de stiltes kunnen ook in fases: eerst bidden we voor ons dorp / voor onze stad en noemen we in stilte namen en zaken. Vervolgens bidden we voor ons land en noemen we namen en zaken. Tot slot voor de wereld ...

 4. Groepsgebed/kringgebed, dus door elk die hardop wil bidden. Vooral in het begin zullen slechts enkelen hier gebruik van maken. Een sleutel: bidt kort en eenvoudig (werkt drempelverlagend). Je kunt ook vooraf aan twee of drie mensen vragen hardop te bidden. Ook moet duidelijk zijn wie de gebedenronde gaat afsluiten.

 5. Mensen mogen ook iets meenemen van huis: een gebed uit een boekje, uit de Bijbel zelf of iets wat ze zelf opgeschreven hebben.

 6. Gebedspunten opschrijven op een papiertje, alles op een schaal leggen en dan rondom deze schaal samen het Onze Vader bidden.

 7. Korte regels op papier zetten en in een schaal leggen. Ieder bidt vervolgens een kort gebed uit het mandje.
  Ga nooit het rijtje af. Dat werkt verkrampend ("help, straks ben ik aan de beurt", waardoor je meer bezig bent je eigen gebed voor te bereiden dan mee te bidden met andermans gebeden).

 8. Sluit in alle gevallen af met een gezamenlijk Onze Vader.

 9. Zingen is tweemaal bidden!

 10. Een Kringviering

 

Veel meer ideeën en mogelijkheden vind je op Creatieve vormen van gebed of op www.creatiefgebed.nl

 

VIJF VINGERS VAN DE GROEIGROEP

 1. Duim: centraal, verwijst naar de centrale plaats van Christus.

 2. Wijsvinger: wijst naar buiten: we zijn ook naar buiten gericht, nieuwelingen zijn welkom.

 3. Middelvinger: verwijst leiderschap (dat ook in de groep zelf geboren kan worden).

 4. Ringvinger: herinnert aan de trouw, liefde en toewijding aan elkaar.

 5. Pink: deze is klein en geeft aan dat we kunnen groeien in geloof.