Her en der wordt er geëxperimenteerd met creatieve gebedsvormen. Hieronder vind je een aantal van die vormen, met veel dank aan de creatieve geesten die deze vormen aanleverden. Je vindt ze ook grotendeels in het boek van Jan Minderhoud, BIDDEN IS EEN WEG, Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen.
Zie ook BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek.

 

Voor je verder leest, geven we eerst nog een aantal ideeën.

 1. Bid eens met de seizoenen mee. Dat kan met Bidden met de seizoenen (pdf)
 2. Misschien wil je graag, samen met anderen, verder toegerust worden?
  Bekijk dan 24-uurs conferentie toerusting gebed

 

Hieronder bieden we nog een aantal mogelijkheden:

BIDDEN MET DRIJFKAARSJES
Geschikt voor niet te grote groepen (tot 30 mensen)

Neem evenveel glazen kommetjes als er deelnemers zijn, zet ze in de vorm van een kruis op de grond (met enkele of dubbele rijen), giet er vervolgens water in. De deelnemers zitten in een kring er omheen met elk een drijfkaarsje. De leider geeft een korte inleiding over wat de bedoeling is, steekt zijn eigen kaarsje aan en plaatst die in één van de kommetjes met een kort hardop uitgesproken gebed en gaat daarna weer zitten. De deelnemers steken één voor één hun kaarsje met een reeds brandend kaarsje aan, plaatsen hun kaarsje in een kommetje en spreken er eveneens een kort gebed bij uit. Wanneer iedereen geweest is, is er niet alleen een kruisvorm van lichtjes te zien, maar ook een grotere kruisvorm van lichtweerkaatsing op de grond. Dit kan een prima moment zijn om in een rondje ieder de gelegenheid te geven om kort iets over zijn of haar ervaring/beleving bij deze gebedsvorm te zeggen.
Daarna kan er een tweede ronde gehouden worden over wat er bij de deelnemers opkomt, of eventueel een ‘open gesprek rond het kampvuur' (zonder dat het een discussie wordt). In plaats daarvan of daarna kan er een Conversatiegebed worden gehouden, dat op het laatst afgesloten wordt door de leider.
De ervaring leert dat deze vorm veel indruk maakt en dat veel groepen het moeilijk vinden de lichten weer te doven. Uiteindelijk moet dat toch gebeuren en kan iedereen een drijfkaarsje als aandenken mee naar huis nemen.


BIDDEN MET BOUWSTENEN

Bidden met bouwstenen is een eenvoudige manier om samen te (leren) bidden. Handig voor mensen voor wie samen bidden niet vertrouwd is.
Wat je nodig hebt is materiaal (bijv. LEGO-stenen) en praktische aanwijzingen voor een goede gebedstijd samen. Het is geschikt voor jong en oud, voor prille beginners en voor doorgewinterde gebedsgroepsleden.
Je eerste hulp is in alle gevallen de Heilige Geest. Vraag Hem om raad en als het je een goed idee lijkt, aarzel dan niet om het bidden met bouwstenen eens te proberen.

Wat je nodig hebt is:

 • een groepje mensen die oprecht willen (leren) bidden;
 • minstens een half uur waarin niets anders je aandacht vraagt;
 • een lege tafel of plek op de grond waar je samen omheen kunt zitten;
 • een mooie schaal of hoeksteen;
 • de bouwstenen, bijvoorbeeld LEGO of iets anders.
 • een aantal gebedsthema's (bijvoorbeeld: evangelisatie, leidinggevenden, zieken, vervolgde christenen, Israël).
 • eventueel bijbel/liedbundel.

In vijf stappen kun je het bidden met bouwstenen toepassen.

 1. Openen:  een woord, een lied een tekst, om je gedachten te richten op God, op Jezus, op de Heilige Geest en om los te laten wat je in de weg zou kunnen zitten.
 2. Stilte: luisteren en bouwstenen pakken. In deze tijd van stilte richt ieder z'n aandacht op God en de gebedsthema's. Na een kort openingsgebed laat je je gedachten, gevoelens en wil leiden door de Heilige Geest.Voor elk gebedspunt dat naar voren komt, neem je een bouwsteen in je hand in de kleur die bij het thema hoort. Bidden is niet alleen spreken. Deze stap-in-stilte neem je om eerst te luisteren naar God.
 3. Bouwstenen aandragen: gebedspunten meedelen en eensgezindheid vinden. Op dit moment noemt ieder kort voor welke onderwerpen je een gebedsbouwsteen in handen genomen hebt. Je laat hierbij elkaar merken - bijna zonder woorden - of je ermee instemt of dat je eenzelfde punt hebt. Dat versterkt. Het is geen moment om elkaar uitgebreid te gaan informeren.
 4. Bidden: gebedsbouwstenen samenbrengen. Nu spreek je niet meer met elkaar, maar spreek je samen tot God.Je spreekt over de onderwerpen waarvan je de gebedsbouwstenen in je handen hebt. En als je over een onderwerp uitgesproken bent, leg je de steen in de schaal of op de hoeksteen.
 5. Afsluiten: woord, gebed, lied, tekst of gebaar.

Tot slot richt je je samen op de wereld waar je weer ingaat. Dat kan op vele manieren. Om elkaar te versterken besluit je met goede wensen, een zegen (lied) of het uitspreken van je vertrouwen op God. De gebedsbouwstenen blijven achter, of om verzameld te worden voor een volgende keer, of om een plek te krijgen in een gebedsmuur.

 

BIDDEN VANUIT DE STILTE

Wat te denken van een gebedsuur in een kerk waarbij stilte, stil gebed en vrij gebed in de kerk zelf en in de gebedskring op een creatieve manier samen werken? Dat kan als volgt:

 • De kerk is open, sober verlicht, geen verwarming aan, de paaskaars brandt.· Iedereen is vrij om in en uit te lopen, een plekje in de kerk op te zoeken en in stilte te bidden, bijbel te lezen of te mediteren.
 • Na een half uur is er voor wie mee wil bidden gezamenlijk gebed in de consistorie of in een andere ruimte.
 • Willen mensen liever in de stilte blijven zitten, dan is dat ook mogelijk.
 • Het gezamenlijk gebed is een kringgebed. Na inventarisatie van gebedspunten kan een ieder in zijn / haar eigen gebed uitspreken. Als de één stopt, neemt een ander het over.

 

GEBEDSMUREN

In de ruimte(s) waar je samenkomt kun je verschillende mogelijkheden tot gebed aanbieden en verschillende plekken om te bidden creëren, zoals:

 • Muur van aanbidding (met muziek en zang)
 • Muur van belofte (met beloften uit de bijbel op de muur geprikt)
 • Muur van vragen (waar papier en pen is zodat mensen gebedspunten aan de muur kunnen plakken)
 • Muur van antwoorden (waar mensen antwoorden op gebed kunnen ophangen)
 • Creatieve muur (ruimte waar mensen hun tekeningen, gedichten, enz. die ze tijdens hun gebedstijd maken kunnen ophangen)
 • Stiltehoek (plek waar mensen rustig alleen kunnen zijn)
 • Klaagmuur (voor de namen van individuele mensen voor wie deelnemers bidden, zoals zieken, familieleden en kennissen die nog niet geloven, etc.)
 • .....

 

NOG MEER CREATIEVE WERKVORMEN VOOR GEBEDSBIJEENKOMSTEN

 1. Samen bijbelteksten opzeggen en zo God lofprijzen en aanbidden.
 2. Popcorngebed: korte gebeden van maximaal één regel waarin je God prijst, looft voor wie Hij is en wat Hij doet. Door middel van zijn naam of eigenschap enz. Je hebt misschien wel tien dingen om God voor te prijzen, maar het is de bedoeling dat je net als popcorn in de pan om de beurt ‘springt’. Bovenstaande kun je ook doen om Hem te danken.
 3. Trio gebed: In groepjes van drie samen bidden voor de dingen die je op het hart hebt.
 4. Koreaans bidden: allemaal tegelijk hardop bidden, gewoon door elkaar heen.
 5. Conversatiegebed: In groepjes van uiterlijk vier personen samen net zo lang bidden over een onderwerp wat iemand aandraagt tot je voelt dat het van verschillende kanten is doorgebeden. Je luistert goed naar elkaar, je bidt korte gebeden, vult elkaar aan en bidt dus voor slechts één onderwerp tegelijk. Daarna neem je een volgend onderwerp en bidt dat helemaal uit etc. Zie verder Conversatiegebed
 6. 50% gebed: De helft van de groep zingt en de andere helft bidt er gewoon door heen. Dan worden de rollen omgedraaid en herhaalt het zich. Het kan met dezelfde gebedsonderwerpen, maar wisseling van gebedspunten is praktischer.
 7. Gebedswandeling: Iedereen loopt door het vertrek of door de wijk en bidt hardop, voor een aantal onderwerpen.
 8. Gebedstour: In de zaal hangen op verschillende plekken lijsten met voorbede-onderwerpen. De bidders kunnen daar langs lopen en bij het papier even staan bidden om vervolgens verder te lopen naar een volgend informatie blad enz.
 9. Stil gebed: Dit kun je gebruiken om je hart op God te richten, om vergeving te vragen, om schuld te belijden, om los te komen van je reis of thuis enz.
 10. Lichtgebed: Je bidt voor iets of iemand, bijvoorbeeld een zieke, je steekt een waxinelichtje aan en zet dat zo in een kring of op een tafel.
 11. Wereld of landgebed: Je neemt een land of wereldkaart en legt dat op een tafel in het midden van de kring. Iedereen gaat er om heen staan en noemt een land (spreekt een kort gebed evt. uit voor dat land of voor die stad) en steekt een kaars aan.
 12. Kruisgebed: Iedere bidder heeft een glazen houder met waxinelichtje erin en staat of zit in de kring. Na een stil gebed waarin de deelnemers naar Gods stem luisteren, vertelt iedereen waar hij/zij gebed voor wil, wordt er gebeden en steekt de bidder die aan de beurt is zijn lichtje aan met het licht van de vorige bidder. Het vuur wordt zo doorgegeven, op de grond of tafel gezet in de vorm van een kruis. Als alle lichtjes aan zijn, blijf je samen nog even stil. Eventueel bid je samen ter afsluiting het Onze Vader.
 13. Het Onze Vadergebed: Het Onze Vader hardop in een kring bidden, hand in hand. Er kan ook nog bij geknield worden. Op deze manier kan heel goed aan het einde van een gebedsbijeenkomst gebeden worden.
 14. Kringen gebed: Je begint van buiten: voor de wereld bidden, en gaat zo naar binnen: voor je land, je stad/dorp, je gemeente, en uiteindelijk voor elkaar.
 15. Activiteitengebed: De bidders staan in een kring en om de beurt komen er personen in de kring staan, bijv. vier mensen die een activiteit vertegenwoordigen b.v. een ouderling, een kinderwerker, een zangleider, een commissielid, waar dan voor gebeden wordt en voor de bijbehorende doelgroep. Daarna wordt deze persoon gezegend.
 16. Beroepengebed: De bidders staan weer in de kring, en zelfde als bovenstaande maar dan met beroepen. Bijv. gezondheidszorg, politie, onderwijs, productiemedewerkers.
 17. Zegengebed: De bidders vormen weer een kring, vragen toestemming een rechterhand op de schouder van de buurman/vrouw te leggen en elkaar tegelijk te zegenen. Dat kan ook door een lied te zingen bijv. 'Vrede van God'.
 18. Duo gebed: In tweetallen uiteen gaan en je vertelt aan elkaar waar je die week graag gebed voor wil hebben. Zo bid je voor elkaar.
 19. Groepsgebed: Zittend in de kring bid je samen voor een onderwerp wat iemand aandraagt. Iedereen die wil kan er iets over bidden.
 20. Gebedsdoos: In groepjes van vier bid je voor de onderwerpen die wekelijks in de gebedsdoos achterin de kerk gestopt zijn, door de gemeenteleden. Je bidt elk briefje goed door, vult elkaar aan enz.
 21. De Bijbel bidden: je bidt samen de gebeden uit de bijbel bijv. van Mozes, Jabez, Nehemia, Daniel, Jona, Paulus enz.

 

Aanbevolen literatuur: Jeremy Jennings, De kerk op de knieën, een praktische handleiding voor dynamisch gebed, Alpha, 1999. ISBN: 90-77565-05-1