Een gebed tot Jezus Christus

Jezus Christus, U bent de Weg en de Deur, leid ons uw Koninkrijk binnen - Joh. 14:6, 10:7
Jezus Christus, U bent het levende Water, drenk onze dorstige harten - Joh. 7:38
Jezus Christus, U bent de Wijnstok, schenk ons uw leven - Joh. 15:1
Jezus Christus, U bent het Brood des levens, voed onze zielen - Joh. 6:35,51
Jezus Christus, U bent de stralende Morgenster, verdrijf onze duisternis - Joh. 8:12, Op. 22:16
Jezus Christus, U bent de Vredevorst, geef ons uw vrede - Jes. 9:5, Ef. 2:14
Jezus Christus, U bent de Dienaar, leer ons te dienen - Mat. 20:28, Rom. 15:8
Jezus Christus, U bent de Rechtvaardige en de Heilige, reinig ons van elke smet - Hand. 3:14, 4:27, 7:52
Jezus Christus, U bent de Voleinder van ons geloof, neem de twijfel van ons weg - Hebr. 12:2
Jezus Christus, U bent de Opstanding en het Leven, verlos ons van de dood - Joh. 11:25
Jezus Christus, U bent het Hoofd van het lichaam, voed uw gemeente - Ef. 1:10,22-23
Jezus Christus, U bent de zeer geliefde Zoon, openbaar ons de Vader - Joh. 1:18, 3:16
Jezus Christus, U bent de machtige Verlosser, red hen die verloren gaan - Rom. 11:26, Kol. 1:13, 1 Tess. 1:10
Jezus Christus, U bent de Koning der koningen, maak ons tot meer dan overwinnaars - 1 Tim. 6:15, Op. 19:16


Wil je dit gebed in een groep of in een kerkdienst bidden?
De leider of voorganger bidt dan: "Jezus Christus, U bent de weg en de deur"
De anderen (of gemeente) bidden: "leid ons uw Koninkrijk binnen." etc  etc.