Kom Heilige Geest, vernieuw ons leven.
kom Heilige Geest, vernieuw ons land, de steden en dorpen waar we wonen.
Nu wij voor een nieuwe tijd van samen kerk zijn staan,
bidden wij U om een nieuwe doorwerking van uw Heilige Geest
opdat we op heldere wijze uw stem uit de schriften zullen verstaan,
opdat we op intense wijze uw sacramenten zullen vieren,
het geheim van uw Koninkrijk zullen doorgronden,
Uw verbondenheid met Uw volk Israël nimmer zullen loslaten,
Uw boodschap voor de wereld zullen uitdragen,
elkaar van harte zullen liefhebben
en de eenheid met al uw kinderen zullen zoeken en bewaren.
Open onze harten vooral voor de liefde van de Vader,
teken onze levens voortdurend met het kruis van Christus,
kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk,
beziel ons vurig met de kracht van uw Heilige Geest.