Twee gebeden voor de kinderen

Genadige Vader, zorgt U alstublieft voor de kleintjes.
Het zijn nog onschuldige kinderen, Heer.
Bewaar ze, begeleid ze en bescherm ze.
Ze zijn zo kwetsbaar in deze scheefgegroeide wereld.
Ze staan bloot aan honger, geweld en mishandeling.
Ze hebben geen schuilplaats, geen bescherming.
Weest U hun schuilplaats, Heer, en hun bescherming.
El Sjaddai, almachtige God, stuur uw heilige engelen
om de kinderen te beschermen.
Bescherm hen als ze over de straat rennen.
Bescherm hen als ze op het schoolplein spelen.
Bescherm hen als ze liggen te slapen.
Bewaar hen voor lichamelijke pijn.
Bewaar hen voor gekwetste gevoelens.
Bewaar hen voor teleurstellingen in hun geloof.
Bescherm hen tegen de invloed van de boze:
tegen verkeerde vrienden,
tegen verkeerde gedachten,
tegen verkeerde daden.
Dit alles vraag ik U in de sterke naam van Jezus,
bij wie de kinderen altijd welkom waren. Amen.
   [ Richard Foster, Gebeden naar het hart, pag. 110 ]

 

Heilige God en Vader,
wij mogen bij U komen met alles wat ons raakt en bezighoudt.
Wij willen onze kinderen aan U opdragen;
de kinderen in onze gezinnen, onze kerk en in onze stad/ons dorp.
Dank, dat U ze aan ons hebt toevertrouwd.
Dank voor wie ze zijn, in wat ze ons geven.
Wij bidden voor hen thuis, op school en waar ze ook zijn,
voor gezondheid, vrienden en voor blijdschap.
We vragen om weerbaarheid
en bescherming tegen verleidingen.
Vergeef ons, waarin wij met elkaar tekortschieten.
Leer ons om oog te hebben voor hun talenten.
Geef een luisterend oor voor hun verhalen;
een open hart om van hen te houden.
Geef wijsheid en liefde,
opdat ze U leren kennen als hun Schepper en Verlosser.
Wij willen Uw Naam groot maken
dat wij dit mogen bidden in de naam van Jezus,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Amen.

 (Saskia van Helden, in de gebedenbundel Eén druppel jou)


Een gebed voor de jongeren


Ook onze jongeren hebben ons gebed hard nodig, net als wijzelf in onze relaties met onze jongeren.
Daarom kun je het volgende gebed bidden:

O God en Vader,
wij bidden U ook voor onze jongeren.
Wij vragen U: werk in hun harten, in hun verstand
en behoed hen op al hun wegen.
En help (ons) volwassenen, om te laten zien dat het geloof in U,
en het volgen van Jezus de diepste levensvreugde geeft, zin en samenhang.
Leer hen op een bijbelse manier tegendraads zijn, niet door trends na te hollen,
maar door U te zoeken en Jezus te volgen.
Bewaar hen voor de boze en zend Uw engelen voor hen uit.

Wij vragen U:
geef jongeren zoals Samuel, die in uw dienst staan en zeggen: "Spreek, Heer, want uw knecht hoort".
Geef jongeren zoals Josia, die U van kinds af aan willen zoeken (2 Kronieken 34:3).
Geef jongeren zoals Jeremia, tegen wie U kunt zeggen:"Zie, Ik leg jou de woorden in de mond."
Geef jongeren zoals Daniël, die standvastig blijven in een omgeving die van U niet wil weten (Daniël 1).
Geef jongeren zoals Timotheüs, die de hun geschonken gave in Uw dienst gebruiken.

Geef dat wij U de ruimte geven om uw belofte uit Joël 2 waar te maken,
dat onze zonen en dochters woorden van U zullen spreken
en dat jongeren een visie van U ontvangen en in praktijk zullen brengen.
Ook vragen wij U dat wij als volwassenen de jongeren zullen begrijpen,
dat wij willen weten wat er in de jeugdcultuur omgaat.
Betrek ons als kerk bij de jeugd om hen aan te moedigen, te coachen en radicaal voor U te gaan.
In de naam van Jezus Christus,
Hij die als twaalfjarige zijn leven voedde ‘met de dingen van de Vader’.
Amen.

(Jan Minderhoud, zomer 2012)