Ik ben regelmatig bezig met het thema seksualiteit. Misschien is het überhaupt wel een hobby van me om gevoelige thema's, of thema's waar een taboe op ligt, ter sprake te brengen. Vasten, bevrijdingspastoraat, seks- en pornoverslaving, het zijn velden waar ik af en toe wat over roep ...
"Jan heeft het altijd over bidden en over seks", zo zei ooit iemand gekscherend, met een serieuze ondertoon. Wat betreft dat laatste zal het overigens wel meevallen, maar wel ben ik vanaf 2011 samen met vijf anderen bezig met het thema 'de seksualisering van de samenleving'. Zie daarvoor het Gebed over relaties en seksualiteit (1), of de langere versie daarvan, Gebed over relaties en seksualiteit (2).

Vijf jaar gelezen noteerde ik over dit thema het volgende in mijn dagboek:
"Waarom zet de Schepper God in de Bijbel een beschermende wal rondom onze seksualiteit? Waarom heeft God de Vader de beschermende wal van het huwelijk, een duurzame relatie van liefde en trouw, rondom zoiets kostbaars als seksualiteit bedacht?
Omdat de krachten van de eros (Hooglied 8:6 - "sterk als de dood is de liefde") te sterk zijn om deze vrij spel te laten. De erotiek, onze libido, vermengt zich bijna per definitie met onze diepste emotionele behoeftes én met onze kwetsbaarheid:
- onze behoefte om bemind te worden;
- onze angst om afgewezen te worden;
- onze neiging om te manipuleren;
- onze bezitsdrang, onze drang om macht te hebben over de ander;
- onze neiging om te 'nemen' in plaats van te 'geven'.
- ....... vul zelf verder maar in

Deze impulsen en krachten zijn dermate sterk, dat ze vragen om een veilige omtuining, én om emotionele rijpheid. Voortijdige seks kan beschadigen, temeer als dit plaatsvindt in kortstondige relaties. Het is niet voor niks dat gezegd wordt: "Seks is als een vuur, je kunt er elkaar mee verwarmen, je kunt er ook een heel bos mee in de brand steken."

Tot slot: het aantal mensen, dat op dit gebied ontspoort en gevangen zit in seks- of pornoverslaving, is schrikbarend toegenomen. Als dit jouzelf ook aangaat, zoek dan hulp. Of lees het volgende verhaal over het doorbreken van de spiraal van seksverslaving.