Vorige week, van 20 t/m 22 maart, hadden we onze 26e retraite voor Gebed en Vasten, dit keer met een record aantal deelnemers van 30 personen! Een paar dagen na de retraite druppelden de reacties binnen:

  • "Het was echt zoooo fijn! Ik loop de hele dag nog steeds liedjes te zingen en het echoot maar rond in mijn hoofd!"
  • "Ook bij mij echoot het nog na. Dit heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Ik hoop het vast te kunnen houden, verbonden met de Wijnstok! Nogmaals dank voor de fijne gesprekken."
  • "Hartelijk dank voor de fijne tijd met elkaar, de bemoedigende gesprekken en voor het kunnen ervaren van de vreugde in de Geest! Voel je geroepen om tot zegen te mogen zijn!"

Antoinette de Bruijn-Ambags leidde de retraite, samen met Jan Minderhoud.
Antoinette zegt: “Wat mij raakt is dat je vanuit je drukke leven even mag genieten in Gods aanwezigheid, zonder afleiding, om aan Zijn voeten te zitten en Zijn stem te verstaan. Dat doen we door verschillende vormen van bijbellezing en een variëteit aan gebedsvormen. Ook brengen we onze dank, lofprijzing en aanbidding aan God.  Door de eenheid in Christus ontstaan er bijzondere onderlinge contacten en  komen er diepgaande gesprekken. Het is een stukje ‘hemels paradijs’ op aarde. Je intimiteit met God wordt dieper. En dit werkt weer door in je dagelijks geloofsleven. Ook daarom is vasten zo verslavend, omdat je je  tegoed doet aan geestelijk voedsel. Het maakt je sterk. Het is gezond voor lichaam en geest. Het vasten op zich al is een gebed tot God. Het zet een streep onder je voorbedes of verlangens. God geeft zeker zijn zegen hierover."
Zie verder Retraites voor gebed en vasten.

Ik ben ook betrokken bij de Retraite in stilte - Kleopasdagen. In die retraites komt vooral geestelijke groei, innerlijke genezing en bevrijding aan de orde. Zie verder www.kleopasdagen.nl
“Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. (Psalm 34:9 NBV)