17 mei 1984 - invoering Wet afbreking zwangerschap.... Sinds dat jaar één miljoen (!) zwangerschappen afgebroken in ons land...
Bid in dit nieuwe jaar 2015 voor ons verscheurde land en bid dit indrukwekkende gebed van verootmoediging: Verootmoedigingsgebed 30 jaar na dato (abortuswetgeving)