Gisteravond mocht ik voorgaan in Elburg, in de Oosterkerk. Een appeldienst met geweldige muzikale begeleiding van de 'huisband' Testify.
En .... of het over engelen kon gaan ! Wat een uitdaging !

Een greep uit de liederen waarin we over engelen zongen:

  • In de hemel is de Heer - André van Zyl  (met: 'Miljoenen in gereedheid, staan de engelen om Zijn troon').
  • Wie in de schaduw Gods mag wonen - Evangelische Liedbundel 17, een bewerking van Psalm 91 ('Engelen zendt Hij alle dagen, om hem als vaste gids te zijn').
  • God maakt vrij - Opwekking 720  ('Hoor ons loflied, Heer, onze dank weerklinkt - Eng'len buigen neer, uw gemeente zingt').
  • Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk - Opwekking 198 ('Nu w' U zien, Heer, in uw schoonheid, U aanschouwen in uw majesteit - En wij samen met de engelen, U belijden als de Heilige').
  • Loof de Koning,heel mijn wezen - Gezang 460, Liedboek voor de kerken  ('Engelen zingt ja en amen, met de Koning oog in oog!').
  • Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer ! - Gezang 135, Liedboek voor de kerken.
  • All night All day, Angels Watching Over Me.

We lazen over het indrukwekkende visioen van de jonge Jesaja in de tempel (Jesaja 6:1-8) en zijn roeping die daaruit voortvloeide. En van de tienduizend maal tienduizendtallen, duizend maal duizenden engelen rondom de troon van God (Openb. 5:11-14).

Voor de hele preek klik op Engelen op je wegen