30 jaar wet afbreking zwangerschap: sinds de invoering (17 mei 1984) zijn er in ons land in dertig jaar tijd één miljoen zwangerschappen afgebroken...
Wij roepen tot God vanuit deze diepe nood en schuld.

“Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."  (2 Kronieken 7:13-14)

 

HEERE, wij roepen onszelf en de gemeente en het land samen voor verootmoediging.
HEERE, de nood is groot, wij buigen onze knieën, wij belijden onze schuld.
HEERE, onschuldig bloed vloeit door de straten van ons land.
HEERE, in dertig jaar tijd werden er in ons land één miljoen kinderen in de moederschoot om het leven gebracht.
HEERE, wij tarten U, de God van het leven die ons naar uw beeld gemaakt hebt.
HEERE, wij verdienen het oordeel. Wij derven uw heerlijkheid.
HEERE, wij moeten ons verootmoedigen en U aanlopen om vergeving en ontferming.
HEERE, waarom zwijgen wij als onze kinderen schreeuwen om leven?
HEERE, waarom gaan onze kinderen te gronde door ontucht en verslaving?
HEERE, waarom zwijgen onze geestelijke leiders en wij als ouders?
HEERE, de politieke leiders tergen U en richten hun afgodsbeelden op.
HEERE, keer op keer komt uw straf op ongehoorzaamheid aan uw Woord.
HEERE, de dood is in onze vensters geklommen en kinderen zijn niet meer.
HEERE, U zond en zendt uw profeten, maar de leiders en het volk luisteren niet.
HEERE, wij buigen ons voor U, wij belijden onze schuld, ontferm U.
HEERE, dank U wel dat U een lankmoedig, barmhartig, goedertieren God bent.
HEERE, Jezus zegt, Ik ben het licht van de wereld, volg mij en kom uit de duisternis.
HEERE, uw volk ging in ballingschap vanwege de kinderoffers aan de Moloch en ontucht tot nu toe.
HEERE, rampen treffen ons dorp, ons land en de wereld als roep om bekering.
HEERE, hoe kunnen wij voor U bestaan met abortus, euthanasie, drank, drugs, ongebreidelde seks en porno.
HEERE, doe ons opstaan om met vuur en vlam onze afgoden te verbranden.
HEERE, dank U wel dat U ook vandaag opwekking in ons hart en leven wilt geven.
HEERE, wij roepen onszelf, de gemeente en het land samen op voor verootmoediging.
HEERE, leg uw woorden en daden in mijn en onze harten, nu en niet morgen.
HEERE, wij danken U voor uw Woord, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.
HEERE, thans zijn uw ogen en uw oren hier om te zien en te luisteren naar ons gebed hier.
HEERE, wek ons op vurig verwachtend in de tekenen der tijden uw licht te verspreiden.
HEERE, leer ons door uw Woord en Geest en bekeer ons van onze gebeds- en leesloosheid.

17 december 2014, drs. Bert Dorenbos