Op 28 juli 2015 overleed Pieter Bos, 75 jaar oud, een van de voormannen van de gebedsbeweging. Met dank aan Pieter neem ik onderstaande indeling over.

TYPEN VOORBIDDERS

Er zijn verschillende types/roepingen onder voorbidders en dus onder voorbedeleiders. De verschillende types of roepingen staan niet in een bepaalde volgorde, want de ene soort is niet beter of vaker voorkomend dan de andere. Ze zijn gewoon verschillend. Het is van belang om verschillen te onderkennen. Nieuwe gelovigen die zich tot voorbede aangetrokken voelen, jonge voorbidders die zich geroepen weten hier leiding in te geven, zouden in verwarring kunnen komen door patronen en voorbeelden van ervaren voorbidders van een ander type.
Iedere voorbedeleider zal zich mogelijk herkennen in twee of drie types; de lijst is alleen bedoeld om de verschillen te benoemen, niet om iemand het gevoel te geven dat hij of zij anders zou moeten functioneren dan waartoe hij/zij zich geroepen weet. Ieder type voorbidder streve ernaar zijn/haar bediening te vermenigvuldigen overeenkomstig zijn/haar type en zalving, maar zonder druk of oordeel: vermenigvuldiging aan hen die de Heer er kennelijk toe roept.

Noteer je top drie door aan vijf types aan cijfer te geven.

1  (= daarin herken ik me het minst)    2    3    4    5  (= daarin herken ik me het meest)

Je kunt het ook in duo’s invullen, met iemand die je wat beter kent: wat herkent de ander in jouw (gebeds)leven?


GEBEDSMOBILISATOR
Iemand met de last en de zalving om velen tot voorbede te inspireren, om een gebedsonderwerp zo te presenteren dat velen zich geestelijk uitgedaagd voelen om te bidden. Iemand die gezamenlijk gebed op een geestelijke manier zodanig leidt dat er diepte in het gebed ontstaat en blijft. Niet zozeer de theologie of het persoonlijk gebedsleven, maar het leiderschap is gezalfd.

GEBEDSLERAAR
Iemand die van God de juiste richting en grenzen van voorbede heeft geleerd en welk gezag de voorbidder (wel en niet) heeft. Dit is een bemoediging voor nieuwe voorbidders en biedt hen veiligheid om niet te verdwalen. Niet zozeer het persoonlijk gebedsleven of het leidinggeven, maar het onderwijs en de training zijn gezalfd. Het kan ook om praktische toerusting gaan.

BINNENKAMERBIDDER
Iemand die zich terugtrekt in de binnenkamer, die uren en dagen met God kan spreken over een onderwerp dat zij/hij op het hart heeft gekregen, die woorden en schriftgedeelten en grond vindt om op te pleiten in nederigheid.

PROFETISCHE HERAUT
Iemand die telkens weer een nieuw onderwerp of speerpunt ontvangt om voor te bidden, en ook de vasthoudendheid en moed bezit om geestelijk leiders en voorbidders hierover te informeren. Niet de theologische correctheid of het leidinggeven, maar de geestelijke urgentie van die boodschappen zet hem/haar in beweging.

ZIENER
Iemand die de tijden verstaat, Gods bedoelingen onderscheidt, op verschillende situaties met wijsheid kan inspreken, die gericht is op de geestelijke dynamiek in de hele stad of land of zelfs continent, die zich niet van de wijs laat brengen door oppervlakkige opschudding maar wel gevoelig is voor de kleinste geestelijke trilling.

ONDERZOEKER, SPIRITUAL MAPPER
Iemand die geestelijk nieuwsgierig is, zelfs achterdochtig, die niet kan ophouden met onderzoek tot een geestelijke dynamiek of situatie tot in de wortel is uitgezocht, om zowel geestelijke leiders als voorbidders te dienen.

AANBIDDINGSLEIDER
Iemand die de verhoogde Heer ziet en de Gemeente in zijn tegenwoordigheid kan leiden, zodat er inspiratie stroomt voor voorbede, het hart van God over het onderwerp onderscheiden wordt en vervolgens aangeraakt.

GEESTELIJK STRIJDER
Iemand die met gezag kan spreken namens God, die zich zo met Gods heiligheid identificeert dat hij/zij met Zijn verontwaardiging spreekt, en nederig genoeg is om op God te wachten voordat hij/zij ook maar iets zegt.

AANBIDDER NAAR GODS HART
Iemand zoals Anna die in de tempel aanbidt met gebed en vasten, dag en nacht:  "Verlosser, kom, Messias, kom, Bruidegom, kom! Uw hartsverlangen is mijn hartsverlangen; kom! Ik kan niet eten van verlangen naar U; kom! De Geest en de Bruid zeggen: Kom!"  Anna raakte voortdurend Gods hart omdat haar verlangen volledig afgestemd was op Zijn verlangen! De Anna-bidders vertoeven graag in 24-7 gebedsruimtes of andere plaatsen van gebed.

CONTEMPLATIEVE BIDDER
Iemand die door contemplatief gebed (Jezus-gebed, innerlijk gebed) de stilte zoekt en vanuit die stilte (hardop of meer impliciet en in stilte) de naam van God/Jezus uitroept over zijn omgeving (dorp, stad, regio, land).
Het wandel-Jezusgebed is daarop een variant. Dat kan ook in combinatie met het opruimen van zwerfvuil. Zie verder Gebedswandeling.


Bron: Negen typen voorbidders
ontleend aan het onderwijs van  Brian Mills, InterPrayer, UK, bewerking Pieter Bos, Serving the Nations/Stadsgebed Nederland, aangevuld door Jan Minderhoud met het contemplatieve type.

 

Tot slot: in 2016 lanceerde jeugdwerkadviseur Nelleke Plomp een prachtig boekje over gebed, bijbellezen etc. voor jongeren: Contact met God.
Het boekje is heel praktisch en daagt jongeren én volwassenen uit om de omgang met God een natuurlijke plaats in je leven te geven. Op pag. 70-71 van het praktische deel (daarvoor moet je het boekje eerst omdraaien☺) staat zelfs een heuse test: "Wat voor bidder ben jij?", met verdere uitleg op pag. 72-74. Je kunt uitkomen bij vier categorieën:

1. Helpende handen

2. Groepsgebed

3. De binnenkamer

4. Luisteren, kijken en ervaren

Verrassend !
Zie ook Twee boekjes over gebed voor jongeren