Wist je dat er in de laatste decennia meer moslims tot geloof in Jezus Christus komen dan ooit tevoren? Vooral in Iran en Algerije is de oogst groot. Sommigen ontmoeten Jezus in een droom, in een visioen of een andere openbaring van Godswege. Anderen gaan in de Bijbel lezen of komen in contact met het christelijk geloof via social media of internetcursussen. Hoe dan ook, er is meer honger dan ooit tevoren. Teleurstelling over jihadistische vormen van islam, met hun terreur en moordpartijen, speelt daarbij zeker ook een rol.
Hieronder vind je twee gebeden voor moslims, het tweede gebed nog specifieker voor jihadisten, vanuit de gedachte dat het evangelie van Jezus Christus ook voor hen is.... Dat zal lang niet iedereen ons zo nazeggen. Wij dagen je uit om deze gebeden te bidden. En voor wie eerst bemoedigd wil worden, voordat hij naar de voorbede gaat: Gebedsverhoringen in moslimwereld

Gebed voor moslims

God en Vader van Jezus Christus,
Verhevene die ons nabij is gekomen in uw lijdende Dienaar.
We bidden U dat ook moslims mogen delen in uw genade en vrede
wereldwijd, in ons land, en in onze woonplaats.

U die niet uw wet hebt geopenbaard in een boek,
maar Uzelf hebt geopenbaard in uw Zoon.
Openbaar Uzelf ook vandaag nog aan moslims door Jezus Christus,
het beeld van de onzichtbare God.

U die Uzelf niet hebt geopenbaard in de weegschaal van onze daden,
maar in het kruis van uw genade.
Toon moslims dat de weg van het kruis de weg naar het leven is,
dat de schande van het kruis uw heerlijkheid is,
de dwaasheid van het kruis uw wijsheid.
Vergeef hen die zich verzetten tegen het kruis van Christus –
zij weten niet wat zij doen.

U die de bedekking kunt wegnemen die over mensenharten ligt,
openbaar uw waarheid, liefde en macht aan moslims die U zoeken.

U die hebt beloofd dat jong en oud visioenen zullen zien en dromen zullen dromen,
Laat Uzelf kennen aan moslims, opdat zij U, die zij vereren zonder U te kennen,
zullen zoeken en al tastend vinden.

U die kwam om het verlorene te zoeken en te redden,
verwelkom verloren zonen en dochters die uw Vaderhart niet kennen.

U die wilt dat uw gemeente een huis van gebed is voor alle volken,
maak ons bereid uw veelkleurige wijsheid zichtbaar te maken
door één kerk te zijn waarin alle onderscheid wegvalt,
zodat alle stammen, talen en volken veelstemmig het lied van het Lam zullen zingen.
Laat die gezindheid bij ons zijn die ook in Christus Jezus was,
om dienstbaar te zijn, ook aan moslims,
en om ons niet boven hen verheven te achten,
maar onze naaste lief te hebben als onszelf,
en om boodschappers te willen zijn van het goede nieuws.

Het is ons gebed dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
en elke tong zal belijden: ‘Jezus is Heer’, tot eer van U, onze God en Vader. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proclamatie voor jihadisten -  vanuit Filippenzen 3
(cursiveringen zijn toevoegingen aan de bijbeltekst)

5. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër - ik ben geboren als soennitische (of sjiitische) moslim  en besneden, en weet me nu geroepen tot de jihad om de islam wereldwijd te verspreiden, en iedereen te bestrijden die zich niet houdt aan mijn (salafistische) versie van de islam -, 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet – in mijn geval: de sharia, gebaseerd op de Koran en overleveringen van de profeet Mohammed - over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.
7  Maar wat voor mij winst was – mijn inzet voor de god die ik meende te kennen, volgens de overtuiging van IS(IS), Boko Haram, Al Shabaab, Al Qaida of Hezbollah, en mijn pogingen om als martelaar het paradijs binnen te gaan - ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.
8  Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles – al die jihadistische idealen, de salafistische leer, mijn inzet, ijver, moordpartijen etc. - als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9  en één met Hem zijn–niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet – de sharia - naleef, maar door die van de God van Israël, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
10  Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood - door Hem verlost van mijn oude natuur zonder ontzag voor het leven en vol haat, waardoor ik dood en verderf gezaaid heb en haat gepredikt - 11  in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
12  Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol, door zijn Geest, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
13  Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt (mijn terroristische daden) en richt mij op wat voor me ligt.
14  Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
15  Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16  In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Laat ons gebed ook gelden voor zij die medeverantwoordelijk zijn voor de heftigste christen-vervolging in de moslimwereld:


1.    Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, leider van Islamitische Staat (Syrië, Irak, Libië)
2.    Admed Diriye, leider van al-Shabaab (Somalië)
3.    Abubakar Shekau, leider van Boko Haram (Nigeria)
4.    Omar Hasan Al-Bashir, president van Soedan
5.    Aly Hosseini Khamenei, ayatollah en sjiitisch geestelijk leider van Iran

Zie ook Gebeden voor dictators die christenen en andere minderheden vervolgen, en  Arabische christenen als zendeling naar Europa.... alsook  Voorbede voor Europa en terreurdreiging