1. O Heer, onze God,
en God van onze vaderen,
leid en richt genadig onze schreden naar onze bestemming
en laat ons daar aankomen in gezondheid, vreugde en vrede.
Houd van ons de valkuilen en de gevaren
en behoed ons voor vijanden die wij onderweg kunnen treffen.

Zegen en behoed onze reis,
dat we genade vinden in uw ogen
en bij hen die ons omringen.
Gezegend zijt Gij, Heer, die onze gebeden hoort en schenkt.

    (bron: Bidden vanuit de Joodse Overlevering, Paula Grifford)

 

2. Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA)

 

3. Dat de Vrede van Christus met je meegaat,
op elke plaats waar Hij je zal zenden,
dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis,
dat Hij je beschermt in de storm,
dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen,
je verheugende over de wonderen die Hij je toonde,
dat Hij je vreugdevol hier thuis terug zal brengen,
eens weer hier bij ons.

    (Northumbria Community Engeland)

Zie ook Reisgebed voor zoekers of Reiszegen - Orde van Dienst
Voor het zegenen van een huis zie Handreiking voor huiszegening of huisreiniging