Een zegen uit het Heilige Land

Moge de baby van Bethlehem
je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
je vreugde geven.
Moge de man van Galilea
je kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha
je moed geven.
Moge de opgestane Jezus
je hoop geven
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie.

(naar father Potter of Peckham)

----------------------------------------------------

 

De Zoon van God                                  De Zoon van God

heeft Zich gepermitteerd                        heeft Zich vernederd

een baby te zijn,                                    om bij ons te zijn

zo klein.                                                 zo fijn.