Eenvoudige handleiding bij het bidden van de psalmen

 • Voor wie in een maand door het hele Psalter heen wil
  Vermenigvuldig de dag van de maand met vijf en bid die psalmen. Als het vandaag de 15e is, dan zou ik vandaag Psalm 71-75 bidden. Op deze manier bid je elke maand door het hele boek Psalmen heen. Of gebruik dit overzicht van de psalmen in lintvorm (PDF).

 • Voor wie elke dag één psalm wil bidden
  Begin met Psalm 1 en bid het 's morgens, 's middags en ' s avonds (naar Ps. 55:17). Ga dan de volgende dag naar Psalm 2. Gebruik bovengenoemde overzicht (PDF) om door alle 150 psalmen te bidden en begin dan opnieuw. Het maakt niet uit als je een dag mist, ga gewoon verder waar je gebleven was. Op deze manier wordt je gebedsleven gevoed door een volledig dieet van psalmen.

 • Maak van de woorden van de psalm jouw woorden.
  Augustinus van Hippo zei: "Als de psalm bidt, bid jij. Als de psalm klaagt, klaag je. Als de psalm verheft, verheugt u zich. Als het hoopt, hoop je. Als het vreest, vrees je. Alles wat hier geschreven staat, is voor ons een spiegel."
  Als je de psalmen bidt, leer je hoe je in elk seizoen moet bidden, of je je nu verheugt met degenen die zich verheugen of rouwen met degenen die rouwen.

 • Mediteer op de psalmen
  Door te mediteren voordat we bidden, volgen we de weg van de psalmisten zelf (Psalm 1, 19:14, 63:6, 77:12, 119, 143:5 145:5).
  Als er iets in de psalm je opvalt: pauzeer, vraag de Geest om er Zijn licht op te schijnen, denk er dan over na totdat het je hart begint te ontsteken. Zonder twijfel is de warmte van de psalmen te danken aan het aanmaakhout van meditatie.

 • Onthoud de psalmen
  Niets is vruchtbaarder geweest in mijn gebedsleven dan het uit het hoofd leren van de psalmen. Ik heb altijd woorden om mijn ziel een stem te geven, zelfs als ik sprakeloos ben. Jezus modelleerde dit door de psalmen van het kruis te bidden (Matteüs 27:46).

 • Bid de psalm als een appelboom of een kerstboom
  Je kunt de smeekbeden en lofprijzingen van de psalmen als je eigen beschouwen en ze als appels plukken. Of je kunt de psalm versieren als een kerstboom en er je smeekbeden en lofprijzingen aan hangen. Gebruik zijn woorden om te reageren op God, die het gesprek al heeft geïnitieerd.

 • Bid de psalm door Jezus en met Jezus.
  Jezus is zowel degene door wie we tot de Vader bidden als degene die deze psalmen tot de Vader bidt (Hebr. 2:12). Stel je tijdens het bidden van de psalm voor wat de woorden zouden betekenen als deze uit Jezus' lippen komen, als zowel een mens als God, in Zijn lijden en in Zijn heerlijkheid. Jezus zei dat alle psalmen over Hem gaan (Luc. 24:44).

 

Een vertaling en bewerking van https://praypsalms.org/how-to-pray-the-psalms-60484747091a

 

Robbert-Jan Perk